Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w prawie rodzinnym i opiekuńczym (dla studiów dziennych i wieczorowych) 2500-PL-PS-SP304-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

"• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione, maksymalnie 4),

• zaliczenie kolokwium składającego się z pytań zamkniętych i otwartych (powyżej 50%),

• przeprowadzenie badań diagnostycznych rodziny oraz napisanie raportu z badań (grupy około 4-osobowe)"

Zakres tematów:

"1. Zajęcia organizacyjne. Podstawowe problemy przygotowania diagnozy psychologicznej w sprawach rodzinnych - pytania sądu, etapy pracy psychologa, obszary diagnostyczne.

2. Zasady opracowania opinii psychologicznych w sprawach rozwodowych – psychologiczne skutki rozwodu rodziców, dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu.

3. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych – formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, kompetencje opiekunów oraz związek emocjonalny dziecka z nimi.

4-5. Wywiad, rozmowa i obserwacja w określeniu relacji rodzinnych.

6. Konsultacje nr 1 (omówienie pytań badawczych i ich wskaźników; po pierwszym spotkaniu z rodziną).

7. Metody badania dzieci w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (diagnoza więzi).

8. Metody badania osób dorosłych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (diagnoza osobowości i kompetencji rodzicielskich).

9. Opieka naprzemienna – psychologiczne aspekty

10. Alienacja rodzicielska jako forma krzywdzenia dziecka

11. Konsultacje nr 2 (omówienie zebranych danych; po przeprowadzeniu badań z rodziną).

12. Krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci wykorzystywanych i zaniedbywanych.

13. Psychologiczna problematyka przysposobienia dziecka – ocena motywacji i oczekiwań rodziców adopcyjnych, przygotowanie do adopcji.

14. Konsultacje nr 3 (omówienie pierwszej wersji raportów z badania rodziny).

15. Kolokwium. "

Metody dydaktyczne:

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w opiniach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem struktury rodziny, więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 17:45 - 21:00, sala 421
Małgorzata Toeplitz-Winiewska 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)