Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych 2104-M-D1MNSM
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ATTENTION: There is no handbook for this course, literature can only give additional insight into the content.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, PWN

D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN.

Efekty uczenia się:

Student:

- przeprowadza akademicki przegląd literatury

- posługuje się narzędziami do analizy naukowego wpływu poszczególnych prac

- formułuje pytanie badawcze

- potrafi dokonać prstej aplikacji teorii do analizy empirycznej

- rozróżnia metodologie ilościowe i jakościowe i identyfukuje, do jakich pytań badawczych i jakich danych stosuje się metody ilościowe, a do jakich ilościowe

- zna podstawowe zasady wnioskowania naukowego, włączając rozróżnienie korelacji od związku przyczynowo-skutkowego

- zna podstawowe zasady dot. analiz ilościowych

- zna podstawowe zasady dot. analiz jakościowych

- porządkuje materiał badawczy w postaci wypracowania struktury dysertacji

- zna zasady etyki akademickiej, zwłaszcza w zakresie własności intelektualnej

- zna zasady akademickiej budowy tekstu (academic writing)

- zna kryteria według których oceniane są prce magisterskie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena odbędzie się w oparciu o przedstawiony na koniec zajęć konspekt pracy magisterskiej. Konspekt musi spełniać kryteria omawiane szczegółowo na zajęciach, spośród których kluczowe są:

1. Poprawne sformułowanie pytania badawczego

2. Przegląd literatury według standardów międzynarodowych

3. Poprawna struktura

4. Poprawna metodologia.

Szczególowe wymogi są przedstawiane sukcesywnie, w miarę prezentacji materiału. Będa tez one podsumowane na koniec kursu.

Zakres tematów:

1. Jak sformułowac poprawne pytanie badawcze?

2. Jak przeprowadzić poprawny przegląd literatury (wg międzynarodowych standardów)?

3. Jak posługiwać się bazami czasopism?

4. Jak poprawnie cytować?

5. Jak zbudowany jest tekst naukowy? Czasopisma vs. ksiązki.

6. Po co jest teoria? I jak ją zastosować?

7. Czym są metody ilościowe, jak je rozpoznać, co czego sie je stosuje?

8. Czym różni sie korelacja od związku przyczynowo-skutkowego?

9. Czym są metody jakościowe, jak je rozpoznać, co czego sie je stosuje?

10. Jakie są podstawowe zasady zastosowania metod ilościowych i jakościowych?

11. Jakie są najbardziej typowe błędy w strukturze dysertacji?

12. Jakie są zasady pisania akademickiego (academic writing)?

13. Według jakich kryteriów oceniane są prace magisterskie?

14. Czym jest kradzież intelektualna i jakie grożą za nią konsekwencje?

Metody dydaktyczne:

1. Demostracja na zajęciach praktycznych umiejętności

2. Dyskusja o pytaniach badawczych i konspektach prezentowanych przez studentów - informacja zwrotna

3. Wykład

4. LEktury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Anna Wojciuk 41/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Anna Wojciuk 31/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Anna Wojciuk 37/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Gmach Audytoryjny, sala 223
Anna Wojciuk 33/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)