Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne cz. 1 3401-KR2-1KSZ1z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Z uwagi na specyfikę zajęć i wynikającą z niej ich organizację, zakładającą udział wielu prowadzących reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz zmieniające się tematy wykładów, uczestnicy kursu otrzymują po każdym spotkaniu wskazówki dotyczące literatury przedmiotu oraz krótkie opracowanie przygotowane przez Autorkę/Autora danego wystąpienia z podsumowaniem prezentowanej problematyki.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 rozumie znaczenie podejścia interdyscyplinarnego w kontekście współczesnych nurtów i kierunków rozwoju kryminologii

w sferze umiejętności:

 potrafi prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych

 potrafi analizować teksty źródłowe oraz analizować i komentować zjawiska społeczne związane z przestępczością w ujęciu interdyscyplinarnym

 potrafi wykorzystać i integrować wiedzę z zakresu kryminologii, prawa i innych dyscyplin do merytorycznej oceny złożonych zjawisk społecznych obejmujących problemy prawno-kryminologiczne

w sferze kompetencji społecznych:

 jest gotowy do stosowania interdyscyplinarnego podejścia do problemów społecznych i ich rozwiązywania

 jest gotów do stosowania podejścia systemowego i interdyscyplinarnego w aspekcie zróżnicowanych kryminologicznie uwarunkowań zachowań i zjawisk przestępczych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca obecność

2. Egzamin pisemny (test)

Zakres tematów:

1. Współczesne nurty i kierunki rozwoju kryminologii

2. Przestępczość w Polsce i na świecie

3. Wybrane problemy związane z diagnozowaniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

4. Wybrane typy przestępstw i ich sprawców

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 14:15, sala 32
Katarzyna Witkowska-Rozpara 33/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)