Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola zabawy w budowaniu tożsamości i wspieraniu dobrostanu psychicznego osób dorosłych 2500-PL-PS-FS-06
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć niezbędne są następujące składowe:

1. Obecność na każdych zajęciach, aktywność na zajęciach i punktualność.

2. Praca zaliczeniowa: opis podjętej aktywności związanej z zabawą w kontekście wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Student opisuję dowolną aktywność, w którą zaangażował się w okresie do dwóch tygodni od odbycia się zajęć oraz argumentuje w kontekście literatury przedmiotu, co pozwala zakwalifikować daną aktywność jako zabawę.

Zakres tematów:

DZIEŃ I

1. Zabawa jako podstawowa potrzeba w rozwoju – manifestacje zabawy u ludzi i zwierząt – wstęp teoretyczny

a. Homeostatyczna regulacja potrzeby zabawy i jej neurobiologiczne korelaty – badania prof. Jaaka Pankseppa, który łaskotał szczury.

Literatura:

Siviy, S. M., & Panksepp, J. (2011). In search of the neurobiological substrates for social playfulness in mammalian brains. Neuroscience and biobehavioral reviews, 35(9), 1821–1830. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.03.006

https://www.youtube.com/watch?v=3KanfLqKXYg&t=119s

b. Zabawa z perspektywy psychologii rozwojowej.

Literatura:

Brzezińska, A., Appelt, K. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziału Zabawa i nauka, s. 201-205.

2. Czy to zabawa? – wstęp teoretyczny.

a. Sygnały behawioralne związane z regulacją zabawy u ludzi i zwierząt.

Literatura:

Smith, P. K., & Roopnarine, J. L. (2019). The Cambridge Handbook of Play Developmental and Disciplinary Perspectives. Cambridge University Press.

- Ćwiczenie: jak dajemy znać, że chcemy się bawić? Warunki sprzyjające zabawie.

- Podsumowanie: Co jest zabawą? Zabawa a inne aktywności przypominające zabawę.

Liteartura:

Proyer, R. T., Gander, F., Brauer, K., & Chick, G. (2020). Can playfulness be stimulated? A randomised placebo‐controlled online playfulness intervention study on effects on trait playfulness, well‐being, and depression. Applied Psychology: Health and Well-Being, 13(1), 129–151. https://doi.org/10.1111/aphw.12220

3. Warsztat cz. 1:

- Zabawa improwizacyjna.

- Przygotowanie scenek w podgrupach.

- Prezentacja.

- Omówienie w kontekście zdobytej wiedzy i osobistych doświadczeń uczestników.

4. Zabawa jako postawa: testowanie nowych możliwości.

a. Neurobiologiczne podstawy zabawy i jej implikacje dla życia społecznego: ustalanie i łamanie zasad, podejmowanie nowych ról, nowe tryby działania.

Literatura:

Siviy, S. M., & Panksepp, J. (2011). In search of the neurobiological substrates for social playfulness in mammalian brains. Neuroscience and biobehavioral reviews, 35(9), 1821–1830. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.03.006

b. Koncepcja „personal play identity” i jej składowe.

Literatura:

Güneş, G. (2021). Personal play identity and the fundamental elements in its development process. Current Psychology. Advanced online publication: https://doi.org/10.1007/s12144-021-02058-y

DZIEŃ 2

5. Warsztat cz. 2:

- Zabawa improwizacyjna.

- Przygotowanie scenek w podgrupach.

- Prezentacja.

- Omówienie w kontekście zdobytej wiedzy i osobistych doświadczeń uczestników.

6. Podsumowanie: Implikacje zabawy dla interwencji klinicznych i psychoterapeutycznych. Perspektywy badawcze. Zabawa w codziennym życiu.

Literatura;

Ratey, J. J., & Hagerman, E. (2013). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. Little, Brown.

Hoehn, C. (2014). Play it away: A workaholic's cure for anxiety. Charlie Hoehn.

Podcast: Huberman, A. (2022) Using play to rewire and improve your brain. https://hubermanlab.com/using-play-to-rewire-and-improve-your-brain/ (dostęp: 01.04.2022)

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, projekt zespołowy podczas zajęć, ćwiczenia praktyczne w podgrupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 17:00, sala 54
Marcin Rzeszutek, Małgorzata Pięta 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-b0f1269b6 (2022-09-28)