Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka I 2500-PL-PS-OB1L-1
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Student:

- zna statystyki opisowe i sposoby ich obliczania i interpretacji

- zna podstawowe metody statystyczne mające zastosowanie we współczesnych badaniach psychologicznych.

- zna różnice pomiędzy różnymi skalami pomiarowymi i rozumie ich znaczenie dla doboru właściwych metod statystycznych

- zna założenia i różnice między różnymi rozkładami zmiennych

- rozumie czym jest dystrybuanta

- potrafi korzystać z tablic statystycznych

- wie jak dokonywać analizy wyników badań naukowych, korzystając z odpowiednich metod i narzędzi (m.in. testy t-studenta, chi2, regresja liniowa, korelacja, ANOVA.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w postaci testu z pytaniami zamkniętymi. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ostateczny wynik zależy od zdobytej liczby punktów. Próg zaliczenia to 60%. Skala ocen:

60-67% dst

68-75% dst +

76- 83% db

84-91% db+

92 – 99% bdb

100% bdb !

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala aula-23
Agata Trzcińska 178/180 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala aula-23
Agata Trzcińska 120/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)