Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka I 2500-PL-PS-OB1L-1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student:

- rozumie różnice pomiędzy różnymi skalami pomiarowymi i ich znaczenie dla doboru właściwych metod statystycznych

- potrafi obliczyć i zinterpretować statystki opisowe

- zna różne rozkłady zmiennych, w szczególności wie czym jest rozkład normalny i potrafi obliczać dystrybuantę

- rozumie różnice pomiędzy estymacją punktową i przedziałową

- rozumie i potrafi przeprowadzić proces wnioskowania statystycznego przy użyciu podstawowych testów statystycznych (t-Studenta, chi2, regresja liniowa, korelacja, ANOVA itd.).

- potrafi obliczyć podstawowe statystyki niezbędne do przeprowadzenia wnioskowania statystycznego (t-Studenta, chi2, r-Pearsona, F itp.)

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę końcową z ćwiczeń na podstawie:

-obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

- kartkówek (40% oceny)

- kolokwium końcowego (60% oceny)

- prac domowych i aktywności na zajęciach (dodatkowe punkty nie przekraczające 5 %).

Próg zliczenia zajęć 60%. Skala ocen:

60-67% dst

68-75% dst +

76- 83% db

84-91% db+

92 – 99% bdb

100% bdb !

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 421
Ewa Malinowska 18/18 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 421
Ewa Malinowska 18/18 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 421
Ewa Malinowska 18/18 szczegóły
6 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 93
Oliwia Maciantowicz 18/18 szczegóły
7 każda środa, 10:15 - 11:45, sala 421
Agata Trzcińska 18/18 szczegóły
8 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 93
Oliwia Maciantowicz 19/18 szczegóły
9 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 421
Agata Trzcińska 19/18 szczegóły
10 każda środa, 13:45 - 15:15, sala 421
Agata Trzcińska 17/18 szczegóły
11 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 8
Andrzej Rynkiewicz 13/18 szczegóły
12 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 406
Andrzej Rynkiewicz 18/18 szczegóły
15 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 92
Agnieszka Łyś 18/18 szczegóły
16 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 93
Ewa Malinowska 17/18 szczegóły
19 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, sala 92
Agnieszka Łyś 18/18 szczegóły
20 każdy czwartek, 19:30 - 21:00, sala 92
Agnieszka Łyś 18/18 szczegóły
21 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 407
Oliwia Maciantowicz 18/18 szczegóły
22 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 92
Diana Jaworska 18/18 szczegóły
23 każdy poniedziałek, 19:30 - 21:00, sala 92
Diana Jaworska 16/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)