Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia porównawcza 2500-PL-SPZ-OB1L-1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Wynne, C. D. L., Udell, M. A. R. (2015). Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Kraków: COAPE

2. Shettleworth, S. J. (2010). Cognition, Evolution, and Behavior. New York: Oxford University Press

3. Pisula, W. (red.) (2006). Psychologia porównawcza. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Griffin, R. D. (2004). Umysły zwierząt. Gdańsk: GWP.

"

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się egzaminem testowym - pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, 3 pytania otwarte. Minimum do zaliczenia to 70%

Zakres tematów:

Blok 1

Wprowadzenie - rola Darwina, kanon Morgana, problemy badawcze (pytania Tinbergena, propozycja Duisbery'ego, teoria Schneirli), aktualny status i perspektywy; wybrane dziedziny/kierunki odwołujące się do ewolucjonizmu - socjobiologia, psychologia ewolucyjna; Teoria ewolucji, podejście porównawcze (homologia, homoplazja, dywergencja); Wybrane zachowania społeczne z perspektywy ewolucyjnej (zachowania seksualne, altruizm, międzyosobnicze stosunki przestrzenne); Ciekawość i zabawa.

Blok 2

Zajęcia zdalne -uczenie się, percepcja, klasyfikowanie

Blok 3

Inteligencja społeczna; Uczenie się społeczne; komunikowanie się

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami prezentacji multimedialnej, materiały do lektury i pracy samodzielnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:30 - 10:00, sala aula-23
Jerzy Osiński, Magdalena Tilszer 55/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)