Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy analizy ilościowej 3401-FAK-PAId
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Earl Babbie “Podstawy badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, rozdział 14 “Analiza danych ilościowych”

2. Chava Frankfort-Nachmias i David Nachmias “Metody badawcze w naukach społecznych”, Zysk i s-ka 2001, część IV “Przetwarzanie i analizowanie danych”

Uzupełniająca:

3. George A. Ferguson i Yoshio Takane “Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice”, PWN 2016

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

- rozumie pojęcia metodologiczne i ich praktyczną użyteczność,

w sferze umiejętności:

- potrafi analizować dane ilościowe w zależności od ich typu oraz umie sprawdzać zależności między zjawiskami,

w sferze kompetencji społecznych:

- stosuje poprawnie procedury analityczne do własnych celów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie pisemnego egzaminu, sprawdzającego praktyczną umiejętność poprawnego stosowania objętych kursem procedur analitycznych

Zakres tematów:

Czym są liczby w naukach społecznych

Pojęcie zmiennej

Główne typy zmiennych

Co można zrobić ze zmiennymi w zależności od ich typu

Możliwe sposoby opisu jednej zmiennej

Związek między zmiennymi, jego kierunek, siła i istotność

Opis dwu zmiennych jednocześnie - analiza dwuzmiennowa

Podstawy analizy wielozmiennowej

Źródła i możliwości analizy archiwalnych materiałów badawczych

Dane administracyjne jako zasób wiedzy

Opis wyników i sposób prezentacji danych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów. Mają na celu wykształcenie umiejętności analizy danych ilościowych poprzez ćwiczenie określonych procedur na różnych wersjach danych, z możliwością analizy danych z własnych projektów badawczych studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 40
Agnieszka Dudzińska 0/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)