Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czas psychologiczny: Ukryty wymiar naszego umysłu 2500-PL-PS-FO4-12
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie oparta o wynik egzaminu końcowego, który zawierał będzie trzy typy pytań: 1) pytania testowe jednokrotnego wyboru, 2) zadania typu "uzupełnij luki", 3) krótkie wypowiedzi otwarte (do 4-5 zdań).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii czasu. Czym jest czas? Czas w filozofii. Badania nad czasem w psychologii klasycznej (James, Lewin, Nuttin).

2. Mechanizmy psychiczne leżące u podstaw percepcji czasu oraz zdolności do wyobrażenia sobie przeszłości i przyszłości. Szybkość mentalna i czas reakcji. Pamięć epizodyczna i mentalne symulacje przyszłości. Neuropsychologia czasu.

3. Na granicy biologii i psychologii czasu: chronobiologia i chronopsychologia. Chronotypy: Sowy skowronki i inne ptaki. Temporalne mechanizmy obecne na poziomie temperamentu: Czasowa charakterystyka zachowania. Przejawy temporalności w innych wymiarach z poziomu różnic indywidualnych: osobowość, style poznawcze, inteligencja.

4. Mentalna podróż w czasie: Co o niej wiemy i czy rzeczywiście występuje tylko u ludzi? Reprezentacje czasu u przedstawicieli innych gatunków.

5. Percepcja upływu czasu. Odmienne stany świadomości a doświadczenie czasu. Metafory czasu. Emocje a upływ czasu. Presja czasu a stres.

6. Czas psychologiczny w toku rozwoju człowieka. Odraczanie gratyfikacji jako kluczowy przejaw samokontroli. Test marshmallow W. Mischela. Decyzje intertemporalne. Dyskontowanie wartości odroczonych wzmocnień. Samokontrola a czas.

7. Perspektywa czasowa jako fundamentalny wymiar pola psychologicznego. Koncepcja perspektyw czasowych Zimbardo i Boyda i teorie pokrewne. Ile mamy perspektyw czasowych? Regulacyjna role perspektyw czasowych. Zrównoważona perspektywa czasowa a dobrostan. Koncepcja temporalnego metapoznania.

8. Metody badawcze w psychologii temporalnej. Zespołowy projekt badawczy (praca w grupach).

9. Czas psychologiczny a poczucie tożsamości. Rola temporalności w kształtowaniu obrazu Ja. Teoria możliwych Ja H. Markus.

10. Czas a poczucie skończoności. Teoria opanowania trwogi i teoria socjoemocjonalnej selektywności. Co czeka nas po śmierci? Transcendentna i transcendentalna perspektywa czasowa.

11. Psychopatologia czasu. Czas psychologiczny w depresji, zaburzeniu dwubiegunowym, zaburzeniach lękowych, PTSD i schizofrenii. Metody psychoterapii odwołujące się do temporalności i bazujące na temporalności. Subkliniczne formy problemów temporalnych: prokrastynacja.

12. Pozytywna psychologia czasu. Mindfulness, savoring, wdzięczność i priorytetyzowanie pozytywności. Psychologia temporalna jako rama teoretyczna dla odziaływań rozwojowych.

13. Czas a język i kultura. Międzykulturowe różnice w percepcji czasu, tempie życia i orientacjach temporalnych oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania społeczeństw.

14. Egzamin końcowy

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 1
Maciej Stolarski 45/45 szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala aula-23
Maciej Stolarski 49/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)