Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych 2500-PL-PS-OB1Z-2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student wyjaśnia specyfikę psychologii jako nauki empirycznej, odróżnia wiedzę naukową od potocznej, odnosi pojęcia z zakresu filozofii nauki do wiedzy psychologicznej, rozróżnia obiektywny, subiektywny i intersubiektywny poziom wiedzy o rzeczywistości, formułuje prawidłowe definicje teoretyczne i operacyjne, wskazuje błędy w definicjach, projektuje wskaźniki pojęć psychologicznych, omawia nadznaczenie pojęć w psychologii, projektuje proste eksperymenty psychologiczne, rozumie idee stosowania statystyki w badaniach i wiążące się z tym możliwości błędu, wymienia i omawia reguły etyczne dotyczące badań psychologicznych.

Umiejętności

Student ocenia i interpretuje wyniki badań empirycznych w zakresie psychologii.

Kompetencje społeczne

Student rozumie konsekwencje irracjonalnych wyjaśnień zjawisk psychologicznych dla społeczeństwa, kluczową rolę rzetelności i uczciwości naukowej w dochodzeniu do prawdy o naturze człowieka. Potrafi ocenić badania naukowe z perspektywy etycznej. W relacji do autorytetów naukowych zachowuje zarówno szacunek jak i krytycyzm.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: Uzasadnianie naukowe w badaniach i praktyce psychologicznej.

2. Filozofia nauki- historia wiedzy naukowej, podstawowe trendy.

3. Psychologia jako nauka

4. Język naukowy

5. Dowody naukowe i modele badania naukowego,

6. Etapy badania naukowego – problemy naukowe

7. Hipotezy i operacjonalizacja zmiennych

8. Pomiar w psychologii: typy skal, podstawy opisu statystycznego

9. Testy psychologiczne i inne wskaźniki

10. Rodzaje badań, eksperymenty: definicja, trafność, schematy.

11. Badania nieeksperymentalne. Reprezentatywność próby

12. Statystyka jako metoda weryfikacji twierdzeń

13. Etyka badań naukowych: prawa osób badanych, etyka w procedurach

14. Etyka badań naukowych a analiza danych i publikacja. Zasady prowadzenia metaanaliz.

15. Omówienie egzaminu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala aula-23
Adam Tarnowski 2/180 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala aula-23
Adam Tarnowski 2/180 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)