Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kulturowych 3005-KL4MET
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura zalecana:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, Warszawa 2005.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, PWN, Warszawa 2004.

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2010.

Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny, Kraków 2008.

Czerniawska Barbara, Shadowing and other techniques for doing fieldwork In modern societies, Ljubljana 2007.

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, Metody badań jakościowych, Warszawa 2010, t. 1 i 2.

Gibbs Graham, Analizowania danych jakościowych, Warszawa 2011.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Metody Badań terenowych, Poznań 2000.

Konecki Krzysztof, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2005, nr 1.

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.

Rapley Tim, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Walczak Bartłomiej, Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student będzie potrafił:

WIEDZA

1. Posługiwać się podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w badaniach kulturoznawczych.

2. Sformułować projekt badań terenowych.

3. Wybrać i dostosować metodologię do wybranego przez siebie projektu badawczego.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Przeprowadzić badania z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach społecznych.

2. Zebrać i dokonać segregacji materiałów źródłowych.

3. Dokonywać egzegezy materiału zebranego podczas badań terenowych.

POSTAWY

1. Przestrzegać etyki badań terenowych.

2. Krytycznie odnieść się do różnych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych.

3. Krytycznie odnieść się do zebranych materiałów źródłowych.

4. Świadomie konstruować tożsamość badacza terenowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, dopuszczone dwie nieobecności w semestrze.

Egzamin pisemny - ocena niezależna.

Zakres tematów:

1. Projekt badawczy

2. Teren badań

3. Tożsamość antropologa

4. Obserwacja uczestnicząca

5. Obserwacja nieuczestnicząca

6. Shadowing

7. Wywiad standaryzowany

8. Wywiad niestandaryzowany

9. Wywiad ustrukturyzowany

10. Wywiad niestrukturyzowany

11. Analiza danych jakościowych

12. Analiza dokumentów

13. Analiza materiałów wizualnych

14. Pisanie etnografii

15. Etyka badań jakościowych

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomaga tzw. mapa pojęciowa: wizualne przedstawienie postawionego problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł, zwrotów, symboli itp.. Ponadto podczas wykładu omawiane będę przykładowe badania terenowe, aby zilustrować przedstawiane problemy metod i metodologii badań kulturoznawczych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 11a
Robert Kulmiński 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)