Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (C1) 3005-KL5CZE
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 240
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

pracovní listy připravené lektorkou

Bischofová, J. – Hasil, J. – Hrdlička, M. – Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011

Bischofová, J. – Hasil, J. – Hrdlička, M. – Kramářová, J.: Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 1999

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Pokorná, J. - Vránová, M.: Přehled české výslovnosti, Praha 2007

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na dane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin: egzamin pisemni i ustny - semestr letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Terminologia

2. Szyk wyrazów

3. Tryb warunkowy (powtarzanie); Wyrażenie warunkowości

4. Strona bierna (powtarzanie)

5. Aspekt, pary aspektowe

6. Tryb rozkazujący (powtarzanie); aspekt i tryb rozkazujący

7. Czasowniki dokonane i nedokonane

8. Odmiana rzeczowników (powtarzanie, bardziej wymagające

zjawiska/ćwiczenie trudniejszych przykladów)

Pozostałości liczby podwójnej

Obce i zapożyczone rzeczowniky

9. Odmiana przymiotników (powtarzanie, z naciskiem na przymiotniki

dzierżawcze)

10. Stopniowanie przymiotników (powtarzanie)

11. Odmiana zaimków (powtarzanie - zaimki osobowe, dzierzawcze,

pytajne, ,,ten“; poglębianie materialu - ,,tento“, ,,tamten“,

,,tenhle“ apod.; ,,týž, tentýž“; ,,jenž “; „všechen“; zaimki

nieokreślone ,,kdosi, ,,kdokoli“, „ledakdo” apod.)

12. Odmiana liczebników; liczebnik i „počítaný předmět“

Okręgy tematyczne

- powtarzanie znanych slow; poszierzanie słownictwa, ćwiczenie nowej leksyki

- artykuły tematyczne - rozumienie tekstu, ćwiczenia do tekstu, gramatyczne i leksykalne ćwiczenia

- konwersacja na dany temat

- tworzenie tekstu na dany temat, wypowiedzi na dany temat

1. Moderní komunikace - mobilní telefony, internet, sociální sítě

2. Sport

3. Bydlení, život ve městě a na venkově

4. Zdravý životní styl, životospráva, vaření

5. Lidské tělo, zdraví a nemoci, zdravotnictví, lékařská péče

6. Školství a výchova

7. Volný čas

8. Móda

9. Reklama

10. Aktuality

Na bieżąco - ćwiczenia ortograficzne; słuchanie tekstu; doskonalenie wymowy

Uwaga! Jeden temat może być omawiany na więcej niż jednej lekcji.

Tematy mogą być omawiane w innej kolejności niż przedslawiona

powyżej.

Metody dydaktyczne:

praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi);

praca s audiomateriałami;

ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne;

konwersacja, dyskusja;

pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 5
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 4
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 4
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 3
Ctirad Sedlák 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)