Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (1M) 3005-KU6CZE
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

pracovní listy připravené lektorkou

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na dane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin - egzamin pisemni i ustny - sem. letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Opakování gramatické látky (obtížnější jevy - např. skloňování přídavných jmen přivlastňovacích., substantiv typu „kuře"; zájmeno „jenž", zbytky duálu aj.)

2. Předpony s místním významem - shrnutí, procvičování; jiné významy předpon

3. Zájmeno „jehož, jejíž, jejichž" - skloňování, užití

4. Skloňování podstatných jmen přejatých a cizích

5. Číslovka + počítaný předmět; číslovky druhové; podstatná jména

utvořená z číslovek

6. Slovesné vazby

7. Spojky a spojovací výrazy souřadicí, podřadící, vztahy mezi větami a větnými členy - shrnutí, procvičování

8. Vyjádření okolností děje - určení času; příčina, účel, podmínka, přípustka; větné transformace

9. Tvoření substantiv - názvy vlastností; názvy nositelů vlastností;

zdrobněliny; jména činitelská a konatelská; názvy míst, názvy nástrojů a prostředků; názvy dějů

10. Tvoření adjektiv ze sloves a podstatných jmen; adjektiva z příslovcí a předložkových pádů

11. Slovesa tvořená z adjektiv

Konverzační okruhy:

- opakování známých slov; rozšiřování slovní zásoby, procvičování nového

lexika;

- články k tématu - porozumění textu, úkoly k obsahu, lexikální a gramatická

cvičení;

- konverzace;

- napsání textu na zadané téma

1. Soudnictví a kriminalita

2. Osobnosti na českých a polských bankovkách

3. Bezpečnost silničního provozu

4. Cestování, ubytování, stravování, doprava (vlak, loď, letadlo)

5. Problémy současné společnosti

6. Politický život

7. Ze světa kultury - literatura, divadlo, film, hudba, výtvarné umění

8. Aktuality

Průběžně - procvičování pravopisu; poslech textů; překladová cvičení

Metody dydaktyczne:

Poprawa intonacji, akcentu, wymowy

Praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi)

Praca z audiomateriałami

Ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, slowotwórcze, leksykalne

Konwersacja, dyskusja

Pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 11a
każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 5
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 3
Ctirad Sedlák 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)