Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ewolucyjna 3700-AZ-L3-6-PE
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1). Łomnicki, A. (1997). Dobór, dryf i inne czynniki kształtujące częstości genów. W: H. Krzanowska, A. Łomnicki (red.), Zarys mechanizmów ewolucji (s. 190-197). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2). Neckar, J. (2018). Ewolucyjna psychologia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, rozdz.1-4.

3). Buss, D.M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP, rozdz. 1-5, 7-9, 11.

4). Danel, D. i Pawłowski, B. (2014). Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej. W: B. Pawłowski (red.), Biologia atrakcyjności człowieka (s. 12-45). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

5). Zhang L., Lee A.J., DeBruine L.M. i Jones B.C. (2019). Are Sex Differences in Preferences for Physical Attractiveness and Good Earning Capacity in Potential Mates Smaller in Countries With Greater Gender Equality? Evolutionary Psychology, 1-6.

6). Dawkins, R. (1996). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka, rozdz. 6, 10, 12;

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii, zna biologiczne podstawy zachowań.

W zakresie umiejętności:

Student posiada umiejętność analizy zachowania w konwencji naukowej psychologii, krytycznej analizy tekstów oraz przekazów słownych, potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności.

W zakresie kompetencji:

Student jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów, jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Zakres tematów:

(1 Ewolucja zachowania – homologie i analogie behawioralne, rytualizacja, adaptacyjna funkcja zachowania; teoria optymalizacji, dobór zależny od częstości, strategia ewolucyjnie stabilna, różnice międzyosobnicze);

(2) Nauki behawioralne a teoria ewolucji - bliskie i dalekie przyczyny zachowania; ewolucja człowieka i środowisko adaptacyjności ewolucyjnej; specyfika psychologii ewolucyjnej na tle psychologii i socjobiologii.

(3)Wybór partnera seksualnego – teoria inwestycji rodzicielskiej, dobór płciowy (koncepcje atrakcyjnego syna i dobrych genów), społeczne systemy rozrodu;

(4) Zachowania prospołeczne - kooperacja i altruizm;

(5)konflikt i zachowania agonistyczne.

Uwaga: poszczególne tematy mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów źródłowych, indywidualne projekty badawcze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 303
Jerzy Osiński 11/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)