Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje w otoczeniu 2500-PL-PS-SP3/9-O1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie 60 pkt.

Punkty można uzyskać:

▫ w teście końcowym:

 test jednokrotnego wyboru

 33 pytania

 w każdym pytaniu za prawidłową odpowiedź 3 pkt. za nieprawidłową lub brak odpowiedzi 0 pkt.

▫ w mini-testach rozpoczynających każdy wykład a sprawdzających wiedzę w zakresie tematyki poprzedniego wykładu:

▫ za przysłane propozycje pytań do mini-testów jeżeli zostaną wykorzystane przez wykładowcę w mini-testach; autor pytania zdobywa punkty w zależności od odsetka prawidłowych odpowiedzi wśród wszystkich osób piszących mini-test:

▫ za zadania domowe (mogą być przygotowywane indywidualnie lub w zespołach dwu- lub trzyosobowych)

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA WIELE MOŻLIWOŚCI ZDOBYWANIA PUNKTÓW W TRAKCIE SEMESTRU STUDENT MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO TESTU KOŃCOWEGO TYLKO RAZ (NIE MOŻNA POPRAWIAĆ TESTU).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:45 - 19:15, sala 408
Rafał Stefański 72/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)