Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening negocjacyjny 2500-PL-PS-SP3-F2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

• oceny indywidualnych lub zespołowych przygotowań do gier symulacyjnych (wymagające użycia pojęć/technik przedstawionych na zajęciach poprzedzających lub prezentowanych w literaturze wskazanej na koniec zajęć poprzedzających) - osoby nieobecne na danych zajęciach nie otrzymują punktów i nie mają możliwości ich uzyskania w inny sposób [60%]

• oceny indywidualnych prac domowych/prezentacji dotyczących wybranych mechanizmów psychologicznych wpływających na przebieg i wyniki negocjacji [20%]

• ocena studium przypadku negocjacji – przeprowadzonych przez studenta, obserwowanych lub opisanych w prasie czy literaturze (z wyjątkiem literatury dotyczącej negocjacji, w której taki przypadek byłby analizowany) [20%]

Zakres tematów:

Kurs składa się z następujących bloków tematycznych:

• struktura, przygotowanie do negocjacji i podstawowe strategie negocjacyjne

• psychologiczne uwarunkowania przebiegu i wyników negocjacji

• podstawowe kompetencje negocjatorów i sposoby ich budowania

• budowanie procedury negocjacyjnej

• negocjacje zespołowe

• negocjacje wielostronne i negocjacje 3D

• przygotowanie i prezentacja studium przypadku

Metody dydaktyczne:

• gry symulacyjne

• prezentacja i dyskusja przeczytanych tekstów

• studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 93
Rafał Stefański 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)