Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Assessment i Development Centre 2500-PL-PS-SP3-F8
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W ramach kursu dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Podstawę oceny końcowej stanowi ocena pracy pisemnej, będącej projektem Assessment Center lub Development Center. Przygotowanie pracy wymaga opracowania technik symulacyjnych i wywiadu ustrukturalizowanego, arkuszy obserwacji, skal oceny i zasad integracji ocen oraz zaplanowania przebiegu Assessment lub Development Centre. Praca zaliczeniowa przygotowywana jest w zespołach trzy- lub czteroosobowych:

- zespoły trzyosobowe powinny zaprojektować dwie techniki symulacyjne oraz wywiad ustrukturyzowany

- zespoły czteroosobowe powinny zaprojektować trzy techniki symulacyjne oraz wywiad ustrukturyzowany.

Wszyscy studenci, którzy przygotowali dany projekt zaliczeniowy, powinni aktywnie uczestniczyć w jego prezentacji na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Cele oraz charakterystyka Assessment i Development Centre

2. Różnice między Assessment i Development Centre; rodzaje technik stosowanych w Assessment i Development Centre

3. Analiza stanowiska pracy i modeli kompetencji jako podstawa procedur Assessment i Development Centre

4. Prowadzenie badania przy zastosowaniu indywidualnych technik symulacyjnych

5. Projektowanie indywidualnych technik symulacyjnych

6. Prowadzenie badania przy zastosowaniu grupowych technik symulacyjnych

7. Projektowanie grupowych technik symulacyjnych

8. Zakres wykorzystania i prowadzenie wywiadu ustrukturalizowanego;

9. Projektowanie wywiadu ustrukturalizowanego

10. Przygotowanie arkuszy obserwacji i ocen. Skale oceny i integracja ocen

11. Zagadnienia trafności i rzetelności, sposoby zapewniania rzetelności i trafności, szkolenie osób obserwujących i dokonujących oceny

12. Planowanie i organizacja badania oraz udzielanie informacji uczestnikom badania o wynikach

13. Prezentacja i omawianie projektów zaliczeniowych dwóch zespołów

14. Prezentacja i omawianie projektów zaliczeniowych dwóch zespołów

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

krótkie wykłady

dyskusje grupowe

ćwiczenia w małych zespołach na zajęciach

prezentacje projektów studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 98
Dorota Rutkowska 13/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)