Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 2500-PL-PS-SP306-20
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na min. 13 spotkaniach

- Studium przypadku osoby niepełnosprawnej wchodzącej na otwarty rynek pracy

Zakres tematów:

(1) Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i w Europie – rynek chroniony czy otwarty

(2) Modele umieszczania osób na rynku chronionym w Polsce (Spółdzielnie inwalidów, ZAZ, ZPCh)

(3) Modele umieszczania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (Model domów pod fontanną,

(4) Model indywidualnegoumieszczania i wsparcia (IPS), zatrudnienie wspomagane

(5) Historia zatrudnienia wspomaganego

(6) Wartości i filozofia zatrudnienia wspomaganego

(7) Podstawy psychologiczne zatrudnienia wspomaganego

(8) Zagadnienia rehabilitacji zawodowej dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności na przykładzie funkcjonowania organizacji pozarządowych.

(9) Niepełnosprawność intelektualna

(10) Niepełnosprawność psychiczna

(11) Niepełnosprawność ruchowa

(12) Niepełnosprawność sensoryczna: osoby niewidome

(13) Niepełnosprawność sensoryczna: osoby głuchoniewidome

(14) Niepełnosprawność sensoryczna: osoby głuche i słabosłyszące

(15) Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Studenci samodzielnie konstruują materiały i przebieg zajęć uzgadniając poszczególne działania w całej grupie. Zajęcia realizowane są według autorskiej metody samozarządzania w edukacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 1
Rafał Dziurla 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)