Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu 2102-L-D1POMA
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Marketing produktu, marketing marki. Zarządzanie marketingowe. Marketing – mix. Źródła informacji do tworzenia strategii marketingowych. System informacji marketingowej. Wykorzystanie informacji marketingowej w firmie.

2. Wpływ marketingu na społeczeństwo.

Wpływ marketingu na społeczeństwo jako całość oraz indywidualnych konsumentów. Działania społeczne kontrolujące i wywierające wpływ na marketing. Działania na rzecz marketingu społecznie odpowiedzialnego. Krytyka społeczna marketingu.

3. Uwarunkowania zachowań konsumentów.

Model racjonalnego i irracjonalnego konsumenta. Myślenie szybkie i wolne. Heurystyki i błędy poznawcze. Cztery warianty stosunku do ryzyka. Odwracania preferencji.

4. Otoczenie marketingowe.

Mikro i makro otoczenie firmy. Dostawcy. Pośrednicy. Klienci. Konkurenci. Inne podmioty. Otoczenie: demograficzne, ekonomiczne, przyrodnicze, techniczne, kulturowe i polityczne.

5. Marketing a promocja.

Cele promocji. Formy promocji – promotion mix. Skuteczność różnych form promocji. Przygotowywania planów promocji. Marketing bezpośredni. E-marketing.

6. Segmentacja, pozycjonowanie i tworzenie strategii marketingowych.

Segmentacja – identyfikacja klientów – pozycjonowanie. Znaczenie segmentacji dla rynkowego funkcjonowania produktu i marki. Segmentacje podmiotowe i przedmiotowe. Strategie pozycjonowania. Błędy w pozycjonowaniu. Promocyjna koncepcja eksponowania różnic w produkcie. Analiza SWOT. Planowanie strategiczne biznesu.

7. Marketing ekonomiczny a marketing polityczny.

Podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem ekonomicznym, a politycznym. Marketing – mix na scenie politycznej. Tworzenie strategii komunikacji politycznej. Społeczna i polityczna odpowiedzialność korporacji biznesowych.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA (CASE STUDY)

1. Marketing w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Case study: System informacji marketingowej w przedsiębiorstwie.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 3 Strategiczne planowanie marketingowe, Ćwiczenie 2, s. 158.

2. Wpływ marketingu na społeczeństwo.

Case study: Marketing społeczny a kampanie marketingowe.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 2 Marketing i społeczeństwo, Odpowiedzialność społeczna i etyka marketingu, Ćwiczenie 1, s. 106.

3. Uwarunkowania zachowań konsumentów.

Case study: racjonalne vs. irracjonalne podejmowanie decyzji o zakupie produktu.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 4 Otoczenie marketingowe, Ćwiczenie 1, s. 212. wraz z dodatkowymi zagadnieniami.

4. Otoczenie marketingowe.

Case study: Wpływ otoczenia politycznego na marketing. Potencjalne strategie związane z dostosowaniem się do możliwych zmian środowiska politycznego.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 4 Otoczenie marketingowe, Ćwiczenie 2, s. 212.

5. Marketing a promocja.

Case study: strategia promocji wybranego produktu.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 18 Strategia zintegrowanej komunikacji marketingowej, Ćwiczenie 2, s. 856.

6. Segmentacja, pozycjonowanie i tworzenie strategii marketingowych.

Case study: segmentacja dla wybranej kategorii produktów.

Literatura: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing ..., Rozdział 9 Segmentacja rynku i wybór rynku docelowego, Przypadek wprowadzający, s. 418-420.

7. Marketing ekonomiczny a marketing polityczny.

Cas study: Społeczna i polityczna odpowiedzialność wybranych korporacji biznesowych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w ramach Podstaw marketingu odbywają się w trybie zdalnym w łącznym wymiarze 30 godzin (15 godzin omówienie zagadnień teoretycznych, 15 godzin część praktyczna - case study).

Podstawową formą prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym jest wideokonferencja odbywana w czasie rzeczywistym, zgodnie z siatką zajęć (zajęcia synchroniczne). Wideokonferencja realizowana jest za pośrednictwem platformy Google Meet.

Identyfikator spotkania: https://meet.google.com/cng-fqiq-uiq

Część praktyczna zajęć - case study realizowana jest w formie asynchronicznej, co oznacza że ćwiczenia/zadania wykonywane są przy wykorzystaniu Ogólnouniwersyteckiej Platformy E-Learningowej Kampus.

Identyfikator: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4462

W ramach ww. platformy dostępne są również wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji zajęć w formie synchronicznej oraz asynchronicznej.

Przedmiot kończy się kolokwium, które zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu platformy Kampus. W ramach kolokwium końcowego zweryfikowana zostanie wiedza oraz umiejętności studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 05
Robert Staniszewski 44/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 05
Robert Staniszewski 44/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 05
Karol Zajdowski 42/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)