Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia muzyki średniowiecza 3106-HMŚ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

David Hiley, Chorał Kościoła Zachodniego, Kraków 2019

Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Polifonia średniowiecza, Kraków 2000

Richard H. Hoppin, Medieval Music, New York, 1978

John, Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997

Julia Jevdokimova, Istorija polifonii, Mnogogolosije srednevekovja X-XIV veka, Moskwa 1983

Jerzy Morawski, Teoria muzyki w średniowieczu, Warszawa 1979

Curt Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

1. zna podstawową terminologię muzykologii

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych metodologii

3. ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w muzykologii

4. ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii

6. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

7. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla muzykologii w typowych sytuacjach profesjonalnych

8. potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym

9. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

10. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zakres tematów:

1. Ramy chronologiczne i ogólna charakterystyka i systematyka muzyki średniowiecza

2-3. Gatunki monodii gregoriańskiej

4. Twórczość paraliturgiczna okresu średniowiecza

5-6. Od początków wielogłosowości do twórczości szkoły Notre-Dame

7. Twórczość ars veterus

8. Liryka średniowiecza (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, twórczość w języki włoskim i huiszpańskim)

9. Twórczość świecka ars nova.

10. Włoska twórczość epoki trecenta.

11. Muzyka schyłku XIV i początku XV wieku

12. Teoria muzyki w średniowieczu

13. Instrumenty i muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza

14. Twórczość Wysp Brytyjskich XIII-XV wieków

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1, kl.C-C7
Irena Bieńkowska 48/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)