Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyka muzyczna (moduł V) 3106-KRYM-W
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ian Bent, hasło Analysis, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980; 2. ed. 2001, pol. tłum. w: Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków 1990, s. 5-10.

Michał Bristiger, Krytyka muzyczna a poetyka muzyki, „Teksty”, 1972, nr 4, s. 56–66.

Anna Chęćka, Wszyscy jesteśmy krytykami. Interpretacja jako doświadczenie obcego, „Ruch Muzyczny” nr 5/2015, s.98-99.

Anna Chęćka, Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2008.

Olga Drenda, Po co pisać o muzyce?, w: Marlena Wieczorek (red.), Muzyka dla myślących: https://savethemusic.eu/muzyka-dla-myslacych/.

Lawrence Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006.

Maciej Jabłoński, Krytyka muzyczna a etyka interpretacji, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, ss. 11-22.

Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący (wybrany fragment)

Joseph Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, Res Facta Nova 1994, nr 1 (10), ss. 84-100.

Kacper Miklaszewski, Koncepcja kryteriów oceny wykonawstwa muzycznego, w: M. Chmurzyńska i B. Kamińska (red.), Ocenianie wykonań muzycznych, Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2006, s. 77–93.

Andrzej Tuchowski, Krytyka a analiza – dwie drogi do poznania dzieła muzycznego, w: j.w., ss. 23-39.

Rola krytyki w dzisiejszym życiu artystycznym, red. Alicja Matracka-Kościelny, Podkowa Leśna-Stawisko 2003.

Sytuacja współczesnej polskiej krytyki muzycznej. Dyskusja panelowa, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, s. 221-244.

Ewa Schreiber: Po co pisać o muzyce? Muzyki się słucha. A można krytykować?, podcast, w: Fundacja Meakultura, Muzyka dla myślących: https://savethemusic.eu/muzyka-dla-myslacych/.

Filip Szałasek, Jak pisać o muzyce: o wolnym słuchaniu, Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku, 2015.

Anna Wilińska-Zelek, „Mogę pisać i mówić wszystko”, w: Fundacja Meakultura, Muzyka dla myślących: https://savethemusic.eu/muzyka-dla-myslacych/.

Dodatkowo:

Andrzej Chłopecki, Dziennik ucha. Słuchane na ostro: felietony, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Stefan Kisielewski, Gwiazdozbiór muzyczny; Z muzyką przez lata; Zbigniew Drzewiecki; Obywatel jazz, Warszawa: Prószyński Media, 2012.

Zygmunt Mycielski, Notatki o muzyce i muzykach, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1961.

Jerzy Waldorff, Muzyka łagodzi obyczaje: artykuły, recenzje, felietony, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1982.

Adam Wiatr, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny, Wrocław: „Atut”, 2006.

Czasopisma muzyczne: „Ruch Muzyczny”, „Glissando”, „Meakultura”, „Presto”, „Jazz Forum”

Podcasty: „Szafa melomana”, „The Listening Service”, „Klasich Drastisch”

Blogi: „Upiór w operze”, „Co w duszy gra”, „Klasyczna płytoteka”, „Polifonia. Płyty Bartka Chacińskiego”, „Pisane ze słuchu – blog o muzyce”.

Efekty uczenia się:

Student zna najważniejszych przedstawicieli krytyki muzycznej i różne style krytyków, orientuje się w bieżącym życiu muzycznym na podstawie lektury aktualnej prasy muzycznej, tworzy teksty o swoim doświadczeniu muzyki w formie relacji i recenzji. Rozumie problemy etyczne związane z uprawianiem krytyki muzycznej, zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu dziennikarskiego.

Zakres tematów:

23.02 Wprowadzenie: wprawki krytyczne – język opisu muzyki

1.03 Polscy krytycy muzyczni (wg scenariusza Ewy Chorościan)

Klasycy krytyki muzycznej, m.in.: Andrzej Chłopecki, Stefan Kisielewski, Jerzy Waldorff, Zygmunt Mycielski, Kacper Miklaszewski, Piotr Wierzbicki

8.03 Historia krytyki muzycznej: kwerenda źródłowa – co z recenzji może zainteresować przyszłe pokolenia?

Zadaniem studentów jest opracowanie i przedstawienie wyników kwerendy prasy w poszukiwaniu śladów recepcji wybranych przez prowadzących utworów (praca w parach).

15.03 Po co i jak pisać o muzyce? „Narzędzia” krytyka (wg scenariusza Karoliny Kolinek-Siechowicz)

Teksty:

Olga Drenda, „Po co pisać o muzyce”, w: „Muzyka dla myślących”, Meakultura 2023.

Ewy Schreiber: Po co pisać o muzyce? Muzyki się słucha. A można krytykować?, podcast.

22.03 „Mogę pisać i mówić wszystko”. Czy rzeczywiście everything goes? (wg scenariusza Anny Wilińskiej-Zelek)

5.04 Autorefleksja krytyków: dyskusje o krytyce muzycznej (m.in. na łamach “Ruchu Muzycznego” i “Glissanda”, także w Stawisku i w Stowarzyszeniu De Musica)

Na zajęcia zostaną zaproszeni wybrani współcześni krytycy muzyczni.

Ćwiczenie stylistyczne: pisanie w stylu wybranego przez siebie autora

12.04 Metakrytyka, czyli krytyka krytyki muzycznej (możliwe spotkanie online z Anną Chęćką)

Teksty:

Anna Chęćka, Wszyscy jesteśmy krytykami

Maciej Jabłoński, Krytyka muzyczna a etyka interpretacji

19.04 Krytyka–analiza–poetyka (możliwy udział kompozytora/kompozytorów)

Andrzej Tuchowski, Krytyka a analiza

Joseph Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć

Michał Bristiger, Krytyka a poetyka muzyczna

26.04 Krytyka wykonawstwa – warsztaty w formie trybunału płytowego

Teksty:

Kacper Miklaszewski, Koncepcja kryteriów oceny wykonawstwa muzycznego

Anna Chęćka, Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

10.05 Wspólne wyjście na przesłuchania XII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego (FN, godz. 19.00)

17.05 Relacja z przesłuchań konkursowych. Kolegium redakcyjne: głośne czytanie tekstów studentów (2400 znaków ze spacjami – element obowiązkowy: tytuł).

24.05 Propedeutyka wywiadu dziennikarskiego (wywiady w parach w formie dramy, możliwa współpraca z “Glissandem” nad przygotowaniem wywiadu z przedstawicielem wybranej małej wytwórni muzycznej).

Teksty:

Lawrence Grobel, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006.

Jean-Claude Kaufmann, Wywiad rozumiejący (wybrany fragment)

7.06 Recenzja płytowa. Recenzja płyty wybranej przez studentów z puli propozycji przedstawionych przez “Ruch Muzyczny” (2400 znaków – tytuł obowiązkowy): najlepsze recenzje zostaną zaproponowane redakcji “Ruchu Muzycznego” do publikacji.

14.06 Prasówka: Przez cały semestr zadaniem studentów jest czytanie aktualnych numerów “Ruchu Muzycznego”, “Glissanda”, “Presto”, “Meakultury”, “Jazz Forum” a także tygodników opinii, blogów i innych pism, w których ukazują się recenzje muzyczne. Na ostatnich zajęciach przedstawiają ich zdaniem najlepsze teksty o muzyce i recenzje, które ukazały się w czasie trwania zajęć na łamach polskiej prasy (możliwy udział przedstawicieli wybranych pism).

Metody dydaktyczne:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności), Aktywny udział w zajęciach (20%), kwerenda źródłowa (10%), ćwiczenie stylistyczne (10%), recenzja konkursowa (20%), recenzja płytowa (30%), prasówka (10%).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 2, kl.C-C27
Paweł Siechowicz, Ewelina Grygier 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)