Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura nowożytna w perspektywie długiego trwania (kontynuacja, zerwanie, dialog)II 1500-SZD-LNWPDT-II
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

– rozpoznaje w tekstach kultury (literackich, filozoficznych, artystycznych, naukowych, artefaktach) omawianych na zajęciach:

a) zakorzenienie tychże tekstów w długim trwaniu kultury europejskiej;

b) różnorodne sposoby prowadzenia dialogu z tradycją europejską

c) perspektywie długiego trwania motywów, tematów i toposów, służąca wykształceniu umiejętności czytania tekstu w perspektywie jego stosunku do tradycji

K_W05, K_W06, K_U02, K_U05, K_K09, K_K03

– opracowuje i realizuje prezentację dotyczącą wybranego zagadnienia, związanego z problematyką zajęć. Sugerujemy, aby tematy te – były pomocne w pisaniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Zatem efektem kształcenia byłaby umiejętność zastosowania wyników prac na zajęciach do indywidualnych projektów badawczych.

K_W01, KW_06, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_06, K_U10, K_K03, K_K04

– dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wybranych przez siebie tekstów kultury, umiejscawiając je w kontekstach długiego trwania kultury europejskiej oraz umie posługiwać się metodologią pozwalającą na odczytanie dialogu z tradycją;

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05

– potrafi podjąć rzeczową dyskusję naukową, przy czym:

a) jasno formułuje i umie uargumentować swoje stanowisko,

b) umie modyfikować własne tezy uwzględniając wagę argumentacji przedstawionej w dyskusji.

K_U05, K_U06, K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium:

- systematyczne i aktywne uczestnictwo w seminariach. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach w semestrze (4 godz. zajęć);

- znajomość wskazanych tekstów oraz udział w ich interpretacji;

- przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia.

Kryteria oceny: znajomość tekstów i literatury przedmiotu, wartość merytoryczna prezentacji i wypowiedzi w dyskusji, systematyczność i efektywność pracy.

Oceny są ustalane przez współprowadzących profesorów na podstawie wartości prezentacji, wypowiedzi w dyskusji i szerzej – aktywności uczestników w całym semestrze.

Studenci i doktoranci nie realizujący wszystkich wymogów mają możliwość zaliczenia przedmiotu podczas indywidualnej rozmowy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

 Poniższy opis ujmuje proponowane zagadnienia, które będą stanowić ok. 80% zajęć. 20% (w ostatniej części sem. zimowego i letniego) chcemy przeznaczyć na przedstawienie indywidualnych badań Doktorantów i Studentów. Ponadto istnieje możliwość takiego dobrania materiału egzemplifikacyjnego dotyczącego poszczególnych zagadnień, aby zajęcia w największym stopniu odpowiadały zainteresowaniom badawczym uczestników.

 Kolejne zajęcia będą się składały z wykładu wprowadzającego, prezentacji zgłoszonych indywidualnie przez Studentów i Doktorantów oraz dyskusji nad wybranymi tekstami dzieł.

 Na seminaria będą zapraszani specjaliści w zakresie poszczególnych zagadnień:

SEMESTR LETNI

V. Homo amans

Człowiek i miłość.

Mity założycielskie: Eros, Venus coelestis i Venus vulgaris.

Miłość i śmierć w mitach greckich (Akteon, Adonis, Narcyz, Persefona)

Ars amandi poetów starożytnych i wczesnonowożytnych

Romantycy o miłości – współczesne nawiązania do romantycznej wizji miłości.

Destrukcja mitów w literaturze XX i XXI wieku.

VI. Homo artifex

Człowiek i piękno.

Wielka Teoria Piękna (klasycyzm).

Piękno wielorakie i „piękno zmącone”.

Kim jest artysta? Rzemieślnik czy alter Deus?

Marzenie o metaforze integralnej czyli opera od XVI do XIX wieku.

Przemiany koncepcji piękna w dobie nowoczesności.

VII. Homo politicus

Człowiek i państwo.

Modele ustrojowe między ideą i rzeczywistością historyczną.

Politeja - civitas – monarchia w zwierciadle literatury.

Współczesne dyskursy polityczne wobec wzorców retoryki politycznej epok dawnych.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, prezentacja, analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 16:30, sala 06
Alina Nowicka-Jeż, Maria Kalinowska 3/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)