Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ABC zrównoważonego rozwoju 0303-PZD-AZR-ABC-OG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zostanie podana uczestnikom na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student potrafi (wiedza):

- przybliżyć koncepcję zrównoważonego rozwoju

- określić w jaki sposób dążenie do zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla cywilizacji

- określić elementy wymagające balansowania przy określaniu wpływu działalności człowieka na środowisko

- przedstawić procesy zależności pomiędzy zmianami wód, powietrza i ziemi

- określić jaki model życia i działania człowieka jest najbardziej zrównoważony

- naszkicować największe problemy wpływające na degradację środowiska, a związane z działaniem człowieka

- określić stopień niszczącej działalności człowieka w kontekście występowania zjawisk naturalnych wpływających na degradację środowiska

- określić eko-wymogi prawne związane z działalnością przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i kierunki jego rozwoju

- określić pozytywne i negatywne skutki wdrażania regulacji prawnych dla przedsiębiorstw

- przybliżyć realia funkcjonowania dużego i średniego przedsiębiorstwa wobec wymogu dbania o zrównoważony rozwój

- przybliżyć kontekst działania wybranych branży produkcyjnych i usługowych wobec działania sił rynkowych i eko-regulacji

Nabywane kompetencje miękkie:

- definiowanie części problemów badawczych

- stawianie pytań cząstkowych do pytania badawczego

- określić rodzaj i pochodzenie źródeł informacji potrzebnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie

- znaleźć i określić wartość źródeł informacji

- definiowanie postulatów w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Standardowa skala akademicka, test wyboru złożony z pytań odnoszących się do treści wykładów.

Zakres tematów:

1. Dlaczego uczenie się o zrównoważonym rozwoju jest ważne?

2. Zrównoważony rozwój: na czym polega i jak go zapewnić?

3. Zmiany środowiskowe: ziemia – powietrze – woda

4. Zmiany klimatyczne – ekosystemy – człowiek

5. Zasoby energetyczne Ziemi

6. Rolnictwo: jak wyżywić ludzkość i nie zniszczyć Ziemi?

7. Styl życia a zmiany środowiskowe: perspektywa społeczna (Czy „reduce, reuse, recycle” wystarczy?)

8. Europejski Zielony Ład: koło ratunkowe?

9. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

10. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

11. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

12. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

13. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

14. Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela przedsiębiorstwa.

15. Wykład podsumowujący

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład akademicki łączący formę stacjonarną i ew. zdalną (hybrydowo, z elementem zdalnym tylko w przypadku, kiedy nie będzie możliwości realizacji zajęć stacjonarnych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala A
Szymon Malinowski, Marcin Zych, Krzysztof Szamałek, Paweł Kozłowski, Agata Dziewulska, Wiktor Kotowski, Jakub Rok, Jakub Sokołowski 46/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Audytorium Maximum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)