Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej 2104-M-D2OFPS-DW
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

P. Czubik, Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków 2011 Etyka w dyplomacji. Wykłady w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006

T. Joniec, Polska służba konsularna 1918-1995, Warszawa 1996

B. Grzelomski, Dyplomacja Polski XX wieku, Warszawa 2006

R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, t. 1, 2, Warszawa 2007

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2010

K. Szczepanik, Organizacja polskiej służby zagranicznej1918-2010, Warszawa 2012

Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1, 2, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej organizacji techniki pracy dyplomatycznej i konsularnej. W toku zajęć student uzyskuje umiejętności w zakresie poruszania się w problematyce prawno-organizacyjnej, jak również bieżącego funkcjonowania placówek. Nabyte kompetencje odnoszą się do elementarnej wiedzy zawodowej pracownika służby dyplomatyczno-konsularnej.

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), końcowe zaliczenie pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 2
Karina Marczuk 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)