Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka II 2500-PL-PS-OB2L-1
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
zdalnie
Literatura:

1. Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. W: D. Doliński, J. Strelau, Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 2. Gdańsk: GWP. Fragment podrozdziałów Zmiana a rozwój, s. 122-133 oraz Zabawa i nauka, s. 201-205.

2. Cierpka, A. (2003). Systemowe rozumienie funkcjonowania rodziny. W: A. Jurkowski (red.) Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wyd. PAN.

3. Dweck, C. (2019). Nowa psychologia sukcesu. Warszawa: Muza. Rozdział 2 (s. 22-66).

4. Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Appelt, K. i Kaliszewska-Czeremska, K. (2014). Rola środowiska w rozwoju małego dziecka–metody badania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział: Metody badania psychologicznego stosowane w ocenie rozwoju małego dziecka, s. 35-60.

5. Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie w kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych. Warszawa: PWN. (s. 114-117, 133-141)

6. Lubiewska, K., Głogowska, K., Derbis, R. (2017). Wewnątrzkulturowe uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w adolescencji. Czasopismo psychologiczne, 23, 43-57.

7. Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot: Smak Słowa. Myślenie chłodne i gorące (s.49-65). Funkcja wykonawcza (s. 110-114). Rola przekonań (s.114-119).

8. Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis. Str. 38-65, 213-221, 253-255, 413-428, 429-453. Rozdziały 6, 8, 9, 11, 15.

9. Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2005). Podejście behawiorystyczne do miłości romantycznej. Systemy: przywiązania, opieki i seksualny. W: R., J. Sternberg, K. Weis (red.) (2007). Nowa psychologia miłości (s. 59-100). Taszów: Biblioteka Moderator.

10. Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: MiND. Dążenie do nagrody: impulsywność, podatność na uzależnienia, hiperracjonalność (s.63-68). Przebudowa mózgu: przycinanie i mielinizacja (s. 75-78 i 82-85).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

2. Praca pisemna (do zdobycia maksymalnie 6 punktów, aby zaliczyć, trzeba zdobyć minimum 3 punkty).

3. 4 zadania domowe (do zdobycia maksymalnie 9 punktów)

4. Próg zaliczenia: 60% (łącznie z pracy i zadań domowych)

5. Tylko osoby, które zaliczyły ćwiczenia, mogą przystąpić do egzaminu.

Zakres tematów:

1. Informacje organizacyjne. Rozwój w okresie dzieciństwa.

2. Obserwacja dziecka

3. Zabawa

4. Rozwój językowy

5. Rozwój pojęcia Ja i poznania społecznego

6. Badanie rozwoju – narzędzia do oceny rozwoju psychomotorycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego w dzieciństwie

7. Badanie rozwoju – metody stosowane w badaniach naukowych

8. Rozwój w rodzinie i rodzicielstwo

9. Rozwój emocjonalny i samoregulacja

10. Rozwój motywacji osiągnięć

11. Kryzysy rozwojowe

12. Przywiązanie i miłość romantyczna

13. Konteksty rozwoju

14. Dzieci z Ukrainy

15. Informacja zwrotna dot. prac zaliczeniowych

Metody dydaktyczne:

Aktywności grupowe, literatura obowiązkowa, dyskusje, studia przypadków, quizy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Alicja Niedźwiecka 15/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Alicja Niedźwiecka 16/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Agnieszka Sternak 16/15 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Agnieszka Sternak 15/15 szczegóły
6 każda środa, 8:30 - 10:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 92
Zofia Borska-Mądrzycka 15/15 szczegóły
8 każda środa, 10:15 - 11:45, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 406
Marta Siepsiak 14/15 szczegóły
9 każda środa, 12:00 - 13:30, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Marta Siepsiak 18/15 szczegóły
10 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 98
Maciej Pastwa 14/15 szczegóły
11 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 98
Maciej Pastwa 15/15 szczegóły
15 każdy poniedziałek, 19:30 - 21:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Mateusz Choiński 15/17 szczegóły
17 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Zuzanna Laudańska 19/17 szczegóły
18 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 98
Krzysztof Krawczyk 15/17 szczegóły
19 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 8
Zuzanna Laudańska 19/17 szczegóły
20 każdy czwartek, 17:45 - 19:15, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 303
Mateusz Choiński 16/17 szczegóły
22 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 1
Eliza Kiepura-Nawrocka 16/17 szczegóły
23 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7, sala 92
Eliza Kiepura-Nawrocka 17/17 szczegóły
30 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
2/50 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)