Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psycholingwistyka eksperymentalna 2500-KOG1-PL-PLGE
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 66
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie aktywny udział w zajęciach, przygotowanie 2 krótkich prezentacji oraz opracowanie własnego problemu badawczego, przedstawianego na zajęciach w formie referatu. Praca nad opracowaniem własnego problemu badawczego winna przebiegać systematycznie, w ciągu całego semestru, według z góry zarysowanego planu. I tak, studenci w określonym terminie:

● zaproponują ogólny temat (problem badawczy) i postawią pytanie badawcze,

● złożą wstępny przegląd literatury,

● przedstawią konspekt rozwiązania problemu /odpowiedzi na pytanie, odnosząc się do literatury naukowej i opisując własny pomysł na badanie (które umożliwiałoby odpowiedź na pytanie badawcze)

● oraz przygotują prezentację (w ppt) i przedstawią ją na zajęciach.

Studenci będą systematycznie otrzymywali informację zwrotną na temat swojej pracy.

Zaliczenie wszystkich w/w etapów opracowania problemu badawczego w terminie da 20% końcowej oceny. Aktywny udział w zajęciach (w tym przygotowanie prezentacji) stanowić będzie dalsze 40%, a ocena końcowej wersji opracowania problemu badawczego zaprezentowanego jako referat w trakcie zajęć pozostałe 40% ostatecznej oceny zajęć.

Aby zaliczyć zajęcia student powinien uzyskać łącznie przynajmniej 60% punktów za obecność, aktywność, krótkie prezentacje i referat z opracowywanego problemu badawczego, w tym referat nie może być oceniony na mniej niż 60%.

Zakres tematów:

1 22.02.2024 zajęcia organizacyjne

2 29.02.2024 Wprowadzenie

3 07.03.2024 Percepcja mowy

14.03.2023 KONFERENCJA PROJEKTU POLKANORSKI (ONLINE) - ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, nie ma zajęć w sali

4 21.03.2024 Słowa i znaczenia

5 04.04.2024 Przetwarzanie zdań

6 11.04.2024 Wytwarzanie/produkcja mowy

7 18.04.2024 Dyskurs

8 25.04.2024 Przyswajanie języka

02.05.2024 dzień wolny od zajęć

9 09.05.2024 Dwu- i wielojęzyczność

10 16.05.2024 Czytanie

11 23.05.2024 prezentacja dot. własnego problemu badawczego

30.05.2024 dzień wolny od zajęć

12 06.06.2024 prezentacja dot. własnego problemu badawczego

13 13.06.2024 prezentacja dot. własnego problemu badawczego

Metody dydaktyczne:

dyskusje na podstawie literatury obowiązkowej, krótkie prezentacje dot. wybranych tekstów, opracowywanie własnego problemu badawczego (z przedstawieniem go w formie referatu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 01.101
Ewa Haman, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Karolina Muszyńska 23/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 01.101
Ewa Haman, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Karolina Muszyńska 21/22 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 01.101
Ewa Haman, Grzegorz Krajewski, Magdalena Łuniewska-Etenkowska, Karolina Muszyńska 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek CeNT I - Banacha 2C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)