Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 3001-11A1HS
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 290
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- dysponuje podstawami wiedzy o dawnej literaturze i kulturze polskiej, przy uwzględnieniu dynamiki jej rozwoju oraz właściwego dla niej kontekstu europejskiego;

- trafnie rozpoznaje związki pomiędzy dawnymi tekstami a charakterystycznymi dla średniowiecza i epoki nowożytnej prądami filozoficznymi, konwencjami estetycznymi i zjawiskami kulturowymi i społecznymi;

- rozumie znaczenie takich terminów, jak humanizm, reformacja, kontrreformacja, horacjanizm, imitatio, pareneza, klasycyzm, konceptyzm, sarmatyzm, sentymentalizm, rokoko

- zna podstawowe uprawiane w epokach dawnych gatunki literackie i trafnie wskazuje ich wyznaczniki w wybranych tekstach

- dokonuje analizy tekstów literackich powstałych w okresie staropolskim i w twórczy sposób je interpretuje, znajdując dla nich właściwy kontekst literacki, historyczny i kulturowy

- w krytyczny sposób analizuje zjawiska literackie i kulturowe charakterystyczne dla epok dawnych

- poprawną polszczyzną formułuje myśli i sądy, z powodzeniem podejmuje dyskusję, wykazuje się umiejętnością logicznego argumentowania i egzemplifikowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 8
Radosław Rusnak 0/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 8
Radosław Rusnak 0/27 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 26
Roman Krzywy 0/27 szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 7
Barbara Niebelska-Rajca 0/27 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 26
Roman Krzywy 0/27 szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 8
Jacek Głażewski 0/27 szczegóły
7 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 6
Barbara Niebelska-Rajca 0/27 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 19
Krystyna Wierzbicka-Trwoga 0/27 szczegóły
9 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 6
Wojciech Kordyzon 0/27 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 6
Wojciech Kordyzon 0/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)