Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry z konwencjami gatunkowymi 3007-S1B1GK
Warsztaty (WAR) Rok akademicki 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 30
Literatura:

I semestr:

Teksty literackie jako reprezentacje omawianych problemów zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Wybrane opracowania (we fragmentach; ostateczna lista na pierwszych zajęciach):

1. A. Martuszewska, Architektonika literackiego romansu, Gdańsk 2014;

2. T. Cegielski, Detektyw w krainie cudów. Powieść kryminalna i narodziny nowoczesności (1841–1941), Warszawa 2015;

3. Światy grozy, red. K. Olkusz, Kraków 2016;

4. M. Marcela, Monstruarium nowoczesne, Katowice 2015;

5. T. Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków 2013;

6. P. Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy;

7. K. M. Maj, Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania, Kraków 2020;

8. E. Rudolf, Od dżumy do Eboli. Sposób przedstawienia wybranych chorób zaraźliwych w przykładowych tekstach literatury popularnej, Wrocław 2018;

9. M. M. Leś, Fantastyka socjologiczna. Poetyka i myślenie utopijne, Białystok 2008;

10. W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014;

11. D. Brzostek, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń 2008;

12. K. Slany, Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana, Kraków 2016.

II semestr:

1. E. Aurebach, Mimesis, Warszawa 2004

2. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej, Gdańsk 2000

3. P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976 – 1998, Kraków 1999

4. A.Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006

5. Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, red. P.Marecki, Kraków 2006

6. Uniłowski Krzysztof. (2011). Czy gatunki i konwencje ewoluują (dzisiaj)?. "Teksty Drugie" nr 3 (2011), s. 52-63

b. I. Opacki Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w: Problemy teorii literatury, s. 1, Prace z lat 1947-1964, wyb. H. Markiewicz, wyd. 2, Wrocław 1987.

7. L. Hutcheon Teoria parodii. Lekcja sztuki XX wieku, przel. A. Wojtanowska, W. Wojtowicz, wstęp W. Wojtowicz, Wrocław 2007.

8. T. Todorov O pochodzeniu gatunków, przel. A. Labuda, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, s. 2, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wroclaw 1988

9. Anna Martuszewska, Radosne gry. O grach/zabawach literackich ISBN: 978-83-7453-787-2

10. Włodzimierz Bolecki Polowanie na postmodernistów (w Polsce) Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 1 (19), 7-24 1993.

Zakres tematów:

I semestr:

1. Zajęcia wprowadzające: gry (z?) gatunkami

2. Hybrydy: horror i/lub kryminał dla dzieci

3. Hybrydy: baśń grozy / dark fantasy

4. Hybrydy: horror non-fiction

5. Hybrydy: romans paranormalny

6. Warsztaty

7. Podgatunki i nowe gatunki: kryminał retro

8. Podgatunki i nowe gatunki: urban fantasy

9. Podgatunki i nowe gatunki: cyberpunk, steampunk, solarpunk i inne punki

10. Podgatunki i nowe gatunki: postapo i ekotopia

11. Warsztaty

12. (Trans)fikcje i (inter)teksty

13. Transfery kulturowe

14. Literatura „hashtagowa”

15. Warsztaty

II semestr:

1. Kategoria konwencji (gatunkowej), poetyki normatywne dawnych epok, konwencja mimesis, kategoria gry w epokach dawnych

2. Realizm prozy XIX wieku oraz eksperymenty (np. „Lalka”)

3. Modernistyczny model literatury inkorporujący ideę nowożytnych gier ze standardami konwencji (I połowa XX wieku)

4. Gatunki „zmącone” jako wyraz kryzysu formy oraz przejaw ewolucji, zanikanie wyraźnych granic gatunkowych

5. „Zagłada” gatunków tradycyjnych (proza i poezja)

6. Eseizacja prozy w dobie modernizmu; wiersz wolny w poezji jako nowa forma ekspresji

7. Idea gier w estetyce postmodernistycznej, np. powieść nieepicka, „łże-dziennik”, kryptocytat jako narzędzie i nowe wcielenie centonu

8. Intertekstualizm i intersemiotyzm jako modus operandi gier

9. Synkretyzm: np. proza non-fiction piosenka, musical

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, dyskusja, elementy wykładu

Informacje nt. używania SI

1. Jeśli osoba uczestnicząca w zajęciach chce (na potrzeby pracy zaliczeniowej lub prac cząstkowych) skorzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, musi:

a. uzyskać na to zgodę osoby prowadzącej zajęcia,

b. uzgodnić z osobą prowadzącą zajęcia cele i zakres wykorzystania narzędzi

sztucznej inteligencji.

2. Osoba uczestnicząca w zajęciach nie może korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, aby redagować prace w języku polskim, chyba że osoba prowadząca zajęcia się na to zgodzi.

3. Jeśli osoba uczestnicząca w zajęciach wykorzysta narzędzia sztucznej inteligencji:

a. bez zgody osoby prowadzącej zajęcia lub

b. w sposób z nią nieuzgodniony,

osoba prowadząca zajęcia stosuje procedury analogiczne do tych stosowanych w procedurze antyplagiatowej. Procedury te opisała Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia w uchwale nr 14.

Podstawa:

1. Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki

2. Uchwała nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia

3. Uchwała nr 14 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 10
Jarosław Klejnocki, Maciej Skowera 0/15 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 10
Jarosław Klejnocki, Maciej Skowera 0/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)