Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje międzykulturowe w regionie - Bałkany 3005-KU8RELB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura szczegółowa, związana z poszczególnymi tematami, będzie podawana na bieżąco.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność i przygotowanie do zajęć. Podstawą weryfikacji efektów uczenia się jest egzamin ustny, oparty na znajomości problematyki poruszanej na zajęciach oraz odpowiednich lektur.

Na egzaminie będzie oceniana przede wszystkim umiejętność syntetycznego spojrzenia na Bałkany oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Zakres tematów:

Proponowane tematy spotkań:

Wielokulturowość, definicja kultury, funkcjonalność pojęcia kultura.

Pojęcia określające region: Europa Środkowa, Bałkany, Bałkany Zachodnie, Europa Południowo-Wschodnia.

Granice i pogranicze: nierozstrzygnięte spory, obszary wielokulturowe.

Miasto osmańskie jako przestrzeń różnorodności: Skopje i Saloniki, miasta wielokulturowe, miasta znacjonalizowane.

Rodzimy islam – wariantywność pewnego typu kultury: Pomacy (Bułgaria, Grecja).

Jak kultury zapominają? Spory o dziedzictwo: Bośnia.

Granice społeczne: miasto i wieś – Kosowo (Mitrovica, Prisztina) i Dalmacja.

Kultura jako norma. Norma a lokalność: Donauschwaben.

Rodzaje mniejszości, różnice w prawach w czasach Jugosławii i po jej rozpadzie.

Stereotypy w relacjach międzykulturowych, przykład czefurów.

Imagologia w literaturze, kulturze i prasie: obraz Bałkanów w polskich narracjach.

Konflikty wewnętrzne, sporna pamięć zbiorowa, idea pojednania w Słowenii i Chorwacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się na dyskusji z elementami analizy materiałów źródłowych' interpretacji tekstów; przygotowywania prezentacji na zadany temat; interpretacji materiałów audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 4
Maciej Falski, Marta Cmiel-Bażant 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)