Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań surowców mineralnych 1300-OMBS4CW
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Brak protokołu
Literatura:

J. Drzymała: Podstawy mineralurgii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

R. Gill: Modern analytical geochemistry. Taylor and Francis.

Metody badań minerałów i skał. Praca zbiorowa. Wydawnictwa Geologiczne.

A. W. Nicol: Physicochemical methods of mineral analysis. Plenum Press.

S. J. B. Reed. Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. Cambridge University Press.

W. Szczepaniak: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

zna zjawiska fizykochemiczne będące u podstaw 6 poznanych metod badawczych

zna budowę, zasady działania i możliwości analityczne aparatury badawczej

jest zapoznany z podstawowymi technikami preparacyjnymi poznanych metod instrumentalnych

zna zalety i wady poszczególnych metod instrumentalnych oraz wyjaśnia możliwe źródła błędów analitycznych

w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi samodzielnie zaplanować optymalny tok analityczny dla oznaczeń składu pierwiastkowego i fazowego materiałów nieorganicznych (skały, minerały, surowce mineralne i ceramiczne, itp.)

jest przygotowany do współpracy z personelem technicznym lub do samodzielnej obsługi poznanych urządzeń badawczych

potrafi samodzielnie opracować i analizować otrzymane wyniki oraz zaproponować ich interpretację

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W20 – zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie bloków ćwiczeniowych poprzez przygotowanie pisemnego sprawozdania lub poprzez pisemny sprawdzian obejmujący zakres danego bloku, a także bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność w ich trakcie – 40% oceny

kontrola obecności (warunek zaliczenia przedmiotu)

Zakres tematów:

1) przygotowywanie materiału mineralnego do badań; 3 tygodnie

2) separacja minerałów i wykonanie preparatu mikroskopowego; 3 tygodnie

3) analiza termiczna; 3 tygodnie

4) fluorescencja rentgenowska (XRF); 3 tygodnie

5) mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM); 3 tygodnie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia obejmują:

1) prelekcje i pokazy mające na celu zapoznanie się z przyrządami, ich działaniem i możliwościami analitycznymi, preparatyką związaną z określoną techniką badawczą, zasadami interpretacji wyników oraz oceny źródeł błędów analitycznych;

2) samodzielną pracę studenta, tj. sporządzenie preparatów do analizy i wykonanie pomiarów i oznaczeń, analizę i interpretację otrzymanych wyników;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:15 - 12:00, sala 2071
Rafał Siuda, Witold Matyszczak, Marcin Stachowicz, Anna Czarnecka-Skwarek 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)