Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej wyższy B2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-ANGB2EC
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - egzamin certyfikacyjny, poziom samodzielności językowej wyższy B2
Jednostka: Centrum Nauczania Języków Obcych
Grupy: Egzaminy z języka angielskiego
Egzaminy z języków obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

AKTUALNY FORMAT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA NA POZIOMIE B2 WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO.

EGZAMIN PISEMNY I USTNY

zgodny z opisem na stronie egzaminów certyfikacyjnych UW (jezyki.obce.uw.edu.pl)

Pełny opis:

Zgodnie z opisem na stronie https://jezyki.obce.uw.edu.pl/

Zajęcia w cyklu "Trymestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-01-01 - 2024-03-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Elżbieta Gajek, Agnieszka Leńko-Szymańska, Paweł Ozyra, Ewa Zakrzewska
Prowadzący grup: Elżbieta Gajek, Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Elżbieta Gajek, Katarzyna Guzik-Kozłowska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Ewa Zakrzewska
Prowadzący grup: Elżbieta Gajek, Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Uwagi:

Rejestracja na część ustną egzaminu w terminie 03.02.2024 godz.08.00 -

04.02.2024 godz.23.59

Registration for the oral part of English B2 exams - 03.02.2024 godz.08.00 -

04.02.2024 godz.23.59

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Elżbieta Gajek, Agnieszka Leńko-Szymańska, Renata Maksymowicz, Agnieszka Sadłowska-Sołowiej, Ewa Zakrzewska
Prowadzący grup: Elżbieta Gajek, Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Uwagi:

Rejestracja na część ustną egzaminu w terminie 22.06.2024 godz.08.00 -

23.06.2024 godz.23.59

Registration for the oral part of English B2 exams - 22.06.2024 godz.08.00 -

23.06.2024 godz.23.59

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)