Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Varsavianistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-VARSAW-OG
Kod Erasmus / ISCED: 16.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Varsavianistyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Strona przedmiotu: http://www.varsavianistyka.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ideą studiów varsavianistycznych jest wytworzenie intelektualnego i emocjonalnego związku między studentami Uniwersytetu Warszawskiego a miastem. Studenci warszawskich uczelni powinni nie tylko poznać miasto, w którym uczą się - jego historię i współczesne problemy, ale swoimi działaniami jednocześnie współtworzyć jego przyszłość.

Założeniem Varsavianistyki jest nie tylko proste akademickie przekazanie wiedzy, ale również stymulowanie kultury i szerszego spojrzenia na kontekst miasta i jego mieszkańców.


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Wykłady varsavianistyczne na Uniwersytecie Warszawskim zostały zapoczątkowane przez dr Marka Ostrowskiego, który zaproponował nową formułę interdyscyplinarnych zajęć łączących wiedzę z różnorakich przedmiotów i zagadnień z przestrzenią. Zajęcia omawiają funkcjonowanie miasta w bardzo wielu aspektach.

Program wykładów ulega co roku modyfikacjom. Wymieniają się tematy wykładów, wykładowcy, miejsca, co pozwala bardziej dynamicznie i nowocześniej prowadzić zajęcia. W tej sytuacji program wykładów oraz informacje o zajęciach są zamieszczane i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowi: www.varsavianistyka.pl.

Pełny opis:

Program wykładów oraz informacje o zajęciach są zamieszczane i na bieżąco i aktualizowane pod adresem: www.varsavianistyka.pl.

Ciekawa forma wykładów: nie tylko w postaci klasycznej prezentacji, ale niekiedy w postaci interdyscyplinarnej konfrontacji między specjalistami z udziałem studentów.

Wykłady varsavianistyczne są częścią interdyscyplinarnego „Projektu Warszawa” autorstwa dr Marka Ostrowskiego, w którym studenci są nie tylko słuchaczami, ale i współtwórcami i stopniowo mogą włączać się ze swoimi pomysłami i projektami realizowanymi w swoich specjalnościach na przykładzie stolicy. Obok interdyscyplinarnego upublicznienia wiedzy o mechanizmach funkcjonowania metropolii, o przestrzeni miasta i rozwoju tej przestrzeni: geograficznej, historycznej, społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, intelektualnej, kulturowej, administracyjnej, etc. istotne jest również włączenie studentów kolejnych roczników w krąg zainteresowań, inspiracji i współpracy na rzecz Warszawy.

Do współprowadzenia wykładów są zapraszani różni specjaliści, absolwenci przedmiotu z poprzednich lat i varsavianiści, tak aby zaoferować studentom najciekawsze zajęcia, omawiające ważne tematy dla funkcjonowania miasta.

Wykłady w większości odbywają się na Wydziale Biologii - Kampus Ochota, ul. Miecznikowa 1, sala 9B ale także przygotowywane są okazjonalne spotkania w różnych lokalizacjach na terenie Warszawy.

Udział w zajęciach obejmuje także wycieczki po Warszawie (do realizacji samodzielnie lub wspólnie).

Literatura:

Zajęcia mają za zadanie nie tyle przekazać wiedzę, ile przede wszystkim obudzić zainteresowanie przestrzenią Warszawy. Wykłady i forma ich prowadzenia stanowią oryginalną formę zajęć. Specjalistyczną wiedzę na konkretne zagadnienie studenci mogą znaleźć w bogatej literaturze varsavianistycznej.

Efekty uczenia się:

- Zainteresowanie przestrzenią miasta, w którym przyszło studentom spędzić istotną część swojego życia.

- Zdobycie podstawowej wiedzy o Warszawie - o mieście i o stolicy.

- Współuczestniczenie w kształtowaniu rozwoju miasta

- Intelektualne działania na rzecz przyszłych pokoleń.

- Poznanie zależności pomiędzy historią, przestrzenią, znaczeniem zjawisk w organizmie miejskim.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie opracowań wycieczek (1-3) po Warszawie na zadaną listę tematów (wybór z 5).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński
Prowadzący grup: Michał Chiliński, Maria Rombel-Kuśmierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński
Prowadzący grup: Michał Chiliński, Maria Rombel-Kuśmierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)