Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135PSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wyłozenie podstaw teoretycznych analizy stochastycznej (łancuchy Markowa, proces Poissona, procesy urodzin i smierci, procesy gałazkowe, równanie M, równania Fokkera-Plancka, Kołmogorowa, Langevina/Ito) bedzie zintegrowane z konkretnymi modelami biologicznymi (ekspresja i regulacja genów, kanały jonowe) oraz modelami teorii gier ewolucyjnych.

Pełny opis:

Wyłożenie podstaw teoretycznych analizy stochastycznej (łancuchy Markowa, proces Poissona, procesy urodzin i śmierci, procesy gałazkowe, równanie M, równania Fokkera-Plancka, Kołmogorowa, Langevina/ Ito) będzie zintegrowane z konkretnymi modelami biologicznymi (ekspresja i regulacja genów, kanały

jonowe) oraz modelami teorii gier ewolucyjnych. Zajęcia rozpoczniemy od elementarnego wprowadzenia do teorii łancuchów Markowa (rozkład stacjonarny, równowaga szczegółowa, klasyfikacja stanów, twierdzenie ergodyczne) bogato ilustrowanego przykładami z róznych dziedzin. Nie zakładamy znajomości biologii i teorii gier. Elementy rzeczywistości poza-matematycznej zostana wyłozone i odpowiednie modele matematyczne zostana skonstruowane. Zajecia oprócz uczenia technik matematycznych będą miały na celu naukę modelowania - konstruowania modeli matematycznych, których analiza doprowadza do odpowiedzi na pytania z innych dziedzin.

Program wykładu i ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do łancuchówMarkowa z czasem dyskretnym: stan stacjonarny, zbieznosci rozkładówi prawdopodobienstw przejscia, klasyfikacja stanów.

2. Odwracalnosc w czasie łancuchów Markowa, równowaga szczegółowa. Model kanału jonowego – dynamika Kawasaki.

3. Łancuchy Markowa z czasem ciagłym – skokowe procesy Markowa: proces Poissona, procesy urodzin i smierci. Stochastyczne modele ekspresji i regulacji genów.

4. Równanie M (równanie fundamentalne), równania Fokkera-Plancka, Kołmogorowa, Langevina/Ito.

5. Procesy gałazkowe.

6. Stochastyczna stabilnosc losowo zaburzonych dynamicznych układów deterministycznych . Stochastyczne modele gier ewolucyjnych z losowym doborem graczy i ze struktura przestrzenna.

7. Paradoksalne gry hazardowe Parrondo.

Literatura:

1. J. Jakubowski i R. Sztencel, Wstep do teorii prawdopodobienstwa, SCRIPT, 2001.

2. W. Feller, Wstep do rachunku prawdopodobienstwa (t. I i II), PWN, 1975 i pózniejsze wydania.

3. A. Borowkow, Rachunek prawdopodobienstwa, PWN, 1975.

4. G. R. Grimmett i D. R. Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press, 1982 i pózniejsze wydania.

5. Ch. Mazza i M. Benaim, Stochastic Dynamics for Systems Biology, Chapman and Hall/CRC Mathematical and Computational Biology, 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejetnosci:

1. Zna podstawowe definicje, twierdzenia i własnosci łancuchów Markowa, procesów gałazkowych,procesu Poissona oraz procesów urodzin i smierci.

2. Umie obliczac momenty rozkładów uzywajac funkcji tworzacych.

3. Zna podstawowe modele matematyczne ekspresji genów oraz teorii gier ewolucyjnych.

4. Umie konstruowac modele matematyczne w oparciu o teksty biologiczne i nauk społecznych.

Kompetencje społeczne:

1. Umie rozmawiac z biologami i przedstawicielami nauk społecznych o matematyce i z matematykami o biologii i naukach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Klasówka (testy): 30%

Projekt: 30%

Egzamin pisemny: 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Karbowski
Prowadzący grup: Jan Karbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Karbowski
Prowadzący grup: Jan Karbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)