Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D96RP
Kod Erasmus / ISCED: 11.194 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Program seminarium przewiduje pogłębienie, uzupełnienie oraz rozszerzenie treści podanych na wykładzie kursowym, a także prezentacje wybranych zastosowań teorii prawdopodobieństwa.

Pełny opis:

W programie seminarium magisterskiego z Rachunku Prawdopodobieństwa przewidujemy pogłębienie, uzupełnienie oraz rozszerzenie treści podanych na wykładzie kursowym, a także prezentacje wybranych zastosowań teorii prawdopodobieństwa.

W opiekę nad pracami magisterskimi zaangażowani są wszyscy pracownicy zakładu teorii prawdopodobieństwa, co zapewnia bardzo szerokie spectrum możliwości pisania prac magisterskich, zarówno dla osób chcących w przyszłości pracować w szkole, jak i dla osób zainteresowanych pracą naukową.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

1) poszerzona wiedza z teorii prawdopodobieństwa,

2) umiejętność samodzielnego uzupełniania szczególów dowodów,

3) umiejętność przygotowania wystąpienia na zadany temat i przeprowadzenia poszukiwania w literaturze, również w języku angielskim (na poziomie B2+).

4) umiejętność usystematyzowania wiedzy i wygłoszenia referatu na zadany temat,

5) umiejętność zredagowania tekstu matematycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1) przygotowania i wygłoszenia referatu,

2) zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenia

pracy (studenci II roku)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oleszkiewicz, Katarzyna Pietruska-Pałuba
Prowadzący grup: Krzysztof Oleszkiewicz, Katarzyna Pietruska-Pałuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone są w trybie stacjonarnym, o ile regulacje uniwersyteckie nie zlikwidują tej możliwości.

W przypadku przejścia na nauczanie zdalne, od studenta wymagane będzie umiejętność przygotowania i przedstawienia zdalnej prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Adamczak, Anna Talarczyk-Noble
Prowadzący grup: Radosław Adamczak, Anna Talarczyk-Noble
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)