Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia i teoria mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D96TO
Kod Erasmus / ISCED: 11.114 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topologia i teoria mnogości
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmie szereg różnorodnych obszarów topologii ogólnej i teorii mnogości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki znajdującej się na styku obu tych dziedzin.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie prezentacji wybranych zagadnień topologii ogólnej i teorii mnogości.

Szczególną uwagę zamierzamy poświęcić na omówienie problematyki znajdującej się na styku obu tych

dziedzin.

Do uczestnictwa w seminarium wystarczająca jest znajomość wykładów kursowych z "Topologii" oraz ze "Wstępu do matematyki". Rekomendowane jest uprzednie lub równoległe zaliczenie wykładu "Wprowadzenie do teorii mnogości" lub "Teoria mnogości".

Literatura:

1. R. Engelking, K. Sieklucki, Wstęp do topologii, PWN.

2. W.Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do teorii mnogości, PWN.

3. A. Kechris, Classical descriptive set theory, Springer-Verlag.

4. S. Koppelberg, General theory of Boolean algebras, część I Handbook of Boolean algebras pod red. D.Monka, Elsevier.

5. A. Marcone, Complexity of sets and binary relations in continuum theory: a survey, http://www.dimi.uniud.it/marcone/ continuasurveyrevised.pdf.

Efekty uczenia się:

1. Pogłębienie wiedzy w wybranym obszarze teorii mnogości lub

topologii ogólnej

2. Poznanie wybranych, aktualnych kierunków badawczych w teorii

mnogości lub topologii ogólnej.

3. Umiejętność przygotowania wystąpienia na zadany temat i

przeprowadzenia poszukiwania w literaturze, również w języku

angielskim (na poziomie B2+).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Marciszewski
Prowadzący grup: Witold Marciszewski, Piotr Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)