Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-212bPO Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Fakultety do wyboru dla specjalności Zastosowania Matematyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla I roku JSIM
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Wstęp do programowania (podejście funkcyjne) 1000-211bWPF
Wstęp do programowania (podejście imperatywne) 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium studenci mają pisać szereg małych programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swoje rozwiązania w przyjętej notacji projektowej.

Pełny opis:

* Wprowadzenie do programowania obiektowego

* Elementy notacji UMLowej

* Podstawy programowania obiektowego w Javie

* Ochrona danych, kapsułkowanie

* Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów

* Dziedziczenie i polimorfizm

* Interfejsy

* Wyjątki

* Typy uogólnione i kolekcje

* Strumienie, serializacja

* Wzorce projektowe

* Graficzny interfejs użytkownika

Literatura:

1. J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A. Buckley, The Java Language Specification, Java SE 8 Edition , Addison-Wesley Professional, 2014.

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.

3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku , Wydawnictwa Naukowo

-Techniczne, 2005.

4. C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Prentice Hall, 3st edition, 2004.

5. B. Eckel, Thinking in Java, Helion, wydanie 4., 2006.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania obiektowego [K_W02]

- stosuje kapsułkowanie i rozumie problemy wynikające z jego braku, [K_W09]

- zna i stosuje ze zrozumieniem dziedziczenie, rozumie zasadę podstawialności, [K_W09]

- rozumie i potrafi zastosować polimorfizm, [K_W09]

- zna podstawowe rodzaje kolekcji, [K_W09]

- zna pojęcie wyjątku, [K_W09]

- rozumie pojęcie interfejsu, [K_W09]

- zna wybrane wzorce projektowe, [K_W10]

- rozumie znaczenie testów jednostkowych. [K_W10]

Umiejętności

- potrafi kompilować i wykonywać programy w wybranym języku obiektowym, [K_U05]

- potrafi wykonać analizę wymagań dla postawionego problemu oraz obiektowo projektuje oprogramowanie, [K_U21]

- potrafi stworzyć projekt systemu obiektowego i posługuje się notacją UML na poziomie diagramów klas, [K_U17]

- potrafi tworzyć hierarchie klas i interfejsów, [K_U17]

- posługuje się wzorcami projektowymi [K_U22, K_U28]

- potrafi obiektowo zaimplementować prosty system zgodnie z podaną specyfikacją [K_U23]

- potrafi zastosować w swoich programach wyjątki, [K_U23]

- potrafi pisać programy przetwarzające duże zbiory danych za pomocą kolekcji, [K_U09]

- potrafi definiować testy jednostkowe i wykorzystać do przetestowania stworzonego przez siebie oprogramowania. [K_U25]

Kompetencje

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [K_K03]

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze anglo- i polskojęzycznej [K_K04]

- potrafi pracować indywidualnie, potrafi podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów. [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Klasówka, programy zaliczeniowe, egzamin.

Końcowa ocena wyliczana wg wzoru:

L + max((3/2) * E, E + K)

gdzie:

L - liczba punktów z laboratorium (0..30),

K - liczba punktów z klasówki (0..20),

E - liczba punktów z egzaminu (0..40).

Do zdania przedmiotu potrzeba 60% punktów (54). Skala ocen liniowa (progi poszczególnych ocen to: 54, 61, 68, 75, 82).

Żeby być dopuszczonym do egzaminu w pierwszym terminie trzeba zaliczyć ćwiczenia i laboratorium. Zaliczenie polega na:

zdobyciu co najmniej 8 punktów z klasówki (z klasówki poprawkowej można dostać 0 lub 8 punktów),

oraz co najmniej 15 punktów z laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Konrad Czechowski, Konrad Durnoga, Marcin Dziubiński, Janusz Jabłonowski, Michał Kutwin, Jan Otto, Jarosław Paszek, Przemysław Pawelec, Jakub Pawlewicz, Marcin Przybyłko, Jadwiga Sosnowska, Jacek Sroka, Krzysztof Szafran, Tomasz Waleń, Artur Zaroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Konrad Durnoga, Janusz Jabłonowski, Michał Kutwin, Anh Linh Nguyen, Jarosław Paszek, Krzysztof Szafran, Tomasz Waleń, Artur Zaroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.