Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium badawcze "Logika i teoria typów"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2S19LTT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium badawcze "Logika i teoria typów"
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Na seminarium poruszane są zagadnienia związane z rachunkiem lambda, teorią typów i logikami konstruktywnymi. Rozważane są teoretyczne zagadnienia związane z tymi tematami oraz mające powiązania z informatyką, w szczególności z automatycznym dowodzeniem twierdzeń, funkcyjnymi językami programowania oraz bazami danych.

Metody i kryteria oceniania:

Doktorant w celu zaliczenia rocznego seminarium musi wygłosić minimum po jednym referacie w każdym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium badawcze więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert, Paweł Urzyczyn
Prowadzący grup: Aleksy Schubert, Paweł Urzyczyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)