Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bachelor in Mathematics Student Task

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-4EU-137BMST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0549) Mathematics and statistics, not elsewhere classified Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bachelor in Mathematics Student Task
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.math.ku.dk/english/programmes/bmst2022/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

matematyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Projekt w ramach konsorcjum 4EU+. W ramach projektu studenci w małych grupach (po jednej osobie z każdego z uczestniczących uniwersytetów) pracują pod kierownictwem opiekuna naukowego nad konkretnym tematem badawczym.

Pełny opis:

Projekt "Bachelor in mathematics student task" jest on skierowany do studentów matematyki etapu licencjackiego, którzy potrafią współpracować w zespole, dobrze znają język angielski i których generalnie interesuje kultura europejska. Może w nim uczestniczyć - z naszego wydziału - maksymalnie 5 osób.

Projekt jest przeprowadzany we współpracy z pozostałymi uniwersytetami - uczestnikami konsorcjum 4EU+.

W ramach projektu przez 7 tygodni zespoły studentów - po jednym z każdego z uczestniczących uniwersytetów - pracują w ciągu semestru na Zoomie, pod kierownictwem pracownika naukowego, nad konkretnym tematem badawczym. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj:

https://www.math.ku.dk/english/programmes/bmst2022/

W ósmym tygodniu członkowie zespołu wyjeżdżają do ośrodka, w którym

pracuje opiekun tematu, ma tam miejsce seminarium (i jakiś program

zapoznawczy); koszty podróży i pobytu pokrywa program.

Efekty uczenia się:

Studenci doskonalą pracę w grupie i biegłość w używaniu specjalistycznego języka angielskiego w sytuacjach związanych z pracą badawczą.

Rozwijają umiejętność prezentacji wyników i argumentacji w języku angielskim. Uczą się działania w sposób przedsiębiorczy, wymagający planowania procesu badawczego i odpowiedniego podziału zadań. Opanowują materiał dotyczący zaawansowanego problemu badawczego z zakresu matematyki czystej lub stosowanej.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, na podstawie opinii opiekuna naukowego projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Witold Bednorz
Prowadzący grup: Witold Bednorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)