Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1A11
Kod Erasmus / ISCED: 13.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Skrócony opis:

wykład

Pełny opis:

Program:

1. Wstęp historyczny (do pocz. XX w.) - układ Ptolemeusza; układ Kopernika; prawa Keplera; aberracja i paralaksa gwiazd; natura mgławic spiralnych; ucieczka galaktyk

2. Nośniki informacji o Wszechświecie - promieniowanie elektromagnetyczne i wpływ atmosfery na jego obserwacje; pył, meteoryty i sondy kosmiczne; neutrina; fale grawitacyjne (?)

3. Kosmografia (typy obiektów, odległości, rozmiary, rozmieszczenie) - Układ Słoneczny; gwiazdy; Galaktyka; galaktyki, ich układy, rozmieszczenie; przybliżona jednorodność i izotropia rozkładu galaktyk; kwazary; mikrofalowe promieniowanie tła

4. Obiekty Układu Słonecznego - planety i ich budowa; księżyce; drobne ciała (planetoidy, komety, meteoroidy, pył)

5. Gwiazdy - masy, rozmiary, temperatury, jasności, skład chemiczny; jakościowy opis budowy wewnętrznej i zachodzących tam procesów; jakościowy opis ewolucji; białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury

6. Układy gwiazd - układy podwójne - podstawowe typy; gromady gwiazd

7. Materia międzygwiazdowa - gaz i jego fazy; pył; pola magnetyczne

8. Budowa Galaktyki - podsystemy gwiazdowe; ruchy gwiazd; rozkład materii międzygwiazdowej

9. Typy galaktyk - morfologiczne (E,S0,S,Irr); typy aktywności (radiogalaktyki, gal Seyferta, kwazary)

10. Układy galaktyk -grupy, Grupa Lokalna; gromady; supergromady i pustki

11. Wszechświat - prawo Hubble'a; jakościowy opis termicznej ewolucji Wszechświata; związek z fizyką wysokich energii, pierwotna nukleosynteza, mikrofalowe promieniowanie tła.

maj 2007

Literatura:

Ze względu na autorski charakter przedmiotu, dostępne są jedynie materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: Szymon Kozłowski, Grzegorz Pojmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)