Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Astronomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1A23
Kod Erasmus / ISCED: 13.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Skrócony opis:

Wykład z podstaw astronomii, część II

Pełny opis:

Program:

1. Układy współrzędnych na sferze niebieskiej

- horyzontalny; równikowy I; równikowy równonocny; ekliptyczny, galaktyczny i inne

2. Ruch dzienny i roczny sfery niebieskiej

- opis zjawisk w różnych współrzędnych

3. Trygonometria na sferze

- wzory trygonometrii sferycznej:

- trójkąt paralaktyczny i

- zamiana współrzędnych; -zastosowania

4. Czas i kalendarz

- czas gwiazdowy; ruch dzienny i roczny Słońca; czas słoneczny

- prawdziwy; -czas średni, czas strefowy;

- rok zwrotnikowy, rok gwiazdowy; ruch Księżyca, miesiąc

- synodyczny i syderyczny

5. Zaćmienia Słońca i Księżyca

- warunki

6. Promieniowanie gwiazd

- wielkości gwiazdowe; natężenie, strumień energii i moc

- promieniowania; zależności dla ciała doskonale czarnego

7. Mechanika układów planetarnych: zagadnienie 2 ciał

- prawa dynamiki w zastosowaniu do układu 2 ciał; redukcja do

- zagadnienia w układzie środka masy; prawa Keplera; orbity

- eliptyczne, paraboliczne, hiperboliczne

8. Metody wykrywania planet odległych gwiazd

maj 2007

Literatura:

1. Eugeniusz Rybka - Astronomia Ogólna

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: Grzegorz Pojmański, Maciej Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)