Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENELDYN3 Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 3 semestru
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~witek/elektroIN
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-Wprowadzenie do elementarnej analizy wektorowej stosowanej do rozwiązywania

problemów z dziedziny teorii pola


-Zaznajomienie z równaniami Maxwella i ich zastosowaniem do opisu zjawisk

związanych z występowaniem pól elektrycznych i magnetycznych w próżni i

ośrodkach materialnych.


-Wyjaśnienie związku między polami mikroskopowymi i makroskopowymi


-Wprowadzenie metod wyznaczania pola elektromagnetycznego zależnego od czasu w

ośrodkach materialnych na podstawie równań Maxwella

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wykład stanowi wprowadzenie do elektrodynamiki oraz ma na celu wyjaśnienie związku elektrodynamiki makroskopowej z teorią mikroskopową. Omówione będą

właściwości pól elektrycznych i magnetycznych w ośrodkach materialnych oraz ich rola w budowie materii.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Elementy analizy wektorowej: gradient, rotacja, dywergencja, tw. Stokesa i

Gaussa.

Przegląd równań Maxwella potencjały i cechowanie – sformułowanie mikroskopowe

postać kowariantna równań Maxwella w próżni i w ośrodku materialnym.

Stacjonarne pola elektryczne i magnetyczne w ośrodkach materialnych.

Elektrostatyka: prawo Coulomba, zagadnienie brzegowe, równanie Poissona i Laplace'a, multipole, pole elektryczne w obecności przewodników i

dielektryków, wektor polaryzacji, pojemność, energia i siła elektrostatyczna.

Prąd stały: siła elektromotoryczna, równanie ciągłości, prawo Ohma, prawa Kirchoffa, ciepło Joule'a,

Magnetostatyka: wzór Ampere'a, Prawo Biota i Savarta, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne w magnetykach, wektor namagnesowania.

Energia pola magnetycznego.

Pole zmienne w czasie. Prawo indukcji elektromagnetycznej. Prądy przemienne.

Transformator.

Fale elektromagnetyczne w próżni i ośrodkach materialnych: polaryzacja, prawo

odbicia i załamania, dyfrakcja Linie transmisyjne Wnęki rezonansowe i falowody

Mikroskopowe uzasadnienie równań materiałowych. Elementy teorii elektronowej

budowy materii: przewodniki, dielektryki i magnetyki.

Promieniowanie elektromagnetyczne. Potencjały Liénarda i Wiecherta. Pole

promieniowania dipola elektrycznego i magnetycznego.

Od studentów przystępujących do zajęć z elektrodynamiki wymagana jest znajomość mechaniki klasycznej i matematyki: w tym rachunku różniczkowego i całkowego,

algebry z geometrią oraz analizy obejmującej elementy teorii funkcji zespolonych, dystrybucji oraz transformaty Fouriera .

Literatura:

D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki

J.D. Jackson, Elektrodynamika klasyczna.

L. Landau, E. Lifszyc, Elektrodynamika ośrodków ciągłych.

M. Suffczyński, Elektrodynamika.

W.W. Batygin, I.N. Toptygin Zbiór zadań z elektrodynamiki

Efekty uczenia się:

Znajomość elementarnej analizy wektorowej stosowanej do rozwiązywania problemów z dziedziny teorii pola

Znajomość równań Maxwella i ich zastosowania do opisu zjawisk związanych z występowaniem pól elektrycznych i magnetycznych w próżni i ośrodkach materialnych,

Zrozumienie związku między polami mikroskopowymi i makroskopowymi

Umiejętność rozwiązywania standardowych zadań z elektrodynamiki

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia oraz egzamin pisemny. Dodatkowo studenci będą mogli zdobywać punkty rozwiązując zadania domowe. Ostateczna ocena ustalona jest na podstawie łącznej sumy punktów z kolokwiów, zadań domowych i egzaminu pisemnego oraz na podstawie wyniku egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Byczuk
Prowadzący grup: Witold Bardyszewski, Kacper Dębski, Jerzy Kamiński, Wojciech Mech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Byczuk
Prowadzący grup: Witold Bardyszewski, Andrzej Okołów, Piotr Stawicki, Michał Stepaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.