Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki subatomowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENPFIZSUB4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki subatomowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 4 semestru
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacze wykładu powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki klasycznej, szczególnej teorii względności i mechaniki kwantowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i koncepcjami stosowanymi w fizyce cząstek elementarnych i fizyce jądrowej. Słuchacze poznają elementarne składniki materii i oddziaływania między nimi. Przedstawione zostaną podstawowe modele opisujące własności jąder atomowych oraz rodzaje ich przemian promieniotwórczych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i koncepcjami stosowanymi w fizyce cząstek elementarnych i fizyce jądrowej. Słuchacze poznają elementarne składniki materii i oddziaływania między nimi. Przedstawione zostaną podstawowe modele opisujące własności jąder atomowych oraz rodzaje ich przemian promieniotwórczych. Słuchacze zapoznają się także ze sposobami oddziaływania promieniowania jonizującego z materią.

Program wykładu:

Podstawowe składniki materii i oddziaływania fundamentalne.

Symetrie i zasady zachowania.

Model Standardowy.

Produkcja i rozpady cząstek elementarnych.

Prawo rozpadu promieniotwórczego.

Kinematyka nierelatywistyczna i relatywistyczna.

Metody akceleracji cząstek.

Przekrój czynny, różniczkowy przekrój czynny.

Podstawowe charakterystyki jąder atomowych

- masa, energia wiązania, promień, kształt

Mapa nuklidów.

Model kroplowy jądra atomowego.

Ścieżka trwałości i parabole mas.

Łańcuchy promieniotwórcze.

Model powłokowy jądra atomowego.

Przemiany jąder atomowych:

- rozpad alfa,

- przemiana beta, emisja cząstek opóźnionych,

- promieniowanie gamma i proces konwersji wewnętrznej,

- rozszczepienie,

- inne procesy promieniotwórcze.

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.

Elementy dozymetrii. Promieniowanie w środowisku.

Literatura:

A. Strzałkowski, „Wstęp do fizyki jądra atomowego”, PWN 1979

T. Matulewicz, E. Skrzypczak, Fizyka subatomowa w zadaniach, Warszawa 2003

T. Matulewicz, E. Skrzypczak, Kinematyka relatywistyczna w zadaniach, Warszawa 2005

E. Skrzypczak i Z. Szefliński "Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych", PWN 1995

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych pojęć fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Umiejętność posługiwania się mapą nuklidów, tablicami i schematami poziomów jąder. Rozumienie reakcji jądrowych, zjawisk promieniotwórczości i umiejętność ich opisu. Znajomość podstaw dozymetrii i wiedza o promieniotwórczości środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas
Prowadzący grup: Zenon Janas, Jan Kurpeta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.