Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia molekularna z genetyką cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB20 Kod Erasmus / ISCED: 13.4 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia molekularna z genetyką cz. II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zaliczony wykład Biologia molekularna z gentyką cz I

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje postawowe pojęcia, metody i techniki inżynierii genetycznej oraz przedstawia ich zastosowanie w diagnostyce molekularnej chorób dziedzicznych.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1.Obiekty badań genetycznych - organizmy modelowe.

2. Elementy genetyki bakterii: ruchome elementy genetyczne bakterii (plazmidy, sekwencje inercyjne, transpozony) i mechanizmy horyzontalnego transferu genów.

3. Narzędzia inżynierii genetycznej - enzymy służące do manipulacji i modyfikacji DNA, RNA. Mechanizm restrykcji i modyfikacji u bakterii – odkrycie enzymów restrykcyjnych.

4. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)- składniki i przebieg reakcji PCR, rodzaje reakcji PCR (m.in. zlokalizowany PCR, PCR multiplex, RT-PCR, Real-Time PCR), zastosowania.

6. Klonowanie DNA:

a/ bakteryjne wektory plazmidowe, etapy klonowania produktu PCR na wektorze plazmidowym w E. coli,

b/ wektory pochodne bakteriofagów,

c/ wektory drożdżowe, sztuczny chromosom drożdżowy,

d/ wektory stosowane do wyższych eukariontów , metody transfekcji komórek zwierzęcych,

e/ klonowanie genów w roślinach.

7. Metody sekwencjonowania DNA, sekwencjonowanie genomów

8. Metody hybrydyzacyjne kwasów nukleinowych:

a/ znakowanie kwasów nukleinowych,

b/ hybrydyzacja DNA z sondami molekularnymi – metoda Southerna,

c/ identyfikacja cząsteczek RNA – hybrydyzacja typu northern,

d/ mikromacierze.

9. Produkcja białek z klonowanych genów:

a/ systemy ekspresyjne,

b/ metody oczyszczania białek,

c/ immunologiczne techniki badania białek.

10. Genetyka człowieka:

a/ elementy cytogenetyki: klasyfikacja chromosomów, zasady zapisu, oznaczania i analizy kariotypu, hybrydyzacja in situ,

b/ aberracje chromosomowe,

c/ badania polimorfizmu DNA,

d/ choroby genetyczne: dziedziczenie, diagnostyka,

e/ terapia genowa.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu = 45 godzin

W sumie = 75 godzin

Literatura:

1. P. C. Turner, A.G. McLennan, A.D. Bates, M.R.H. White, „Biologia Molekularna" z serii "Krótkie Wykłady" - PWN, Warszawa - wybrane zagadnienia

2. T.A Brown „Genomy” PWN, Warszawa – wybrane zagadnienia

3. T. Strachan, A. P. Read „Human Molecular Genetics 2” Wiley-Liss

4. R. Słomki (red.) „Analiza DNA” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008

5. J. Bal (red.) „Biologia molekularna w medycynie”, PWN, Warszawa, 2006

6. J. Baj i Z. Markiewicz (red.) „Biologia Molekularna Bakterii”, PWN, Warszawa, 2006

6. I. Kątnik-Prastowska (red.) „Immunochemia w biologii medycznej” PWN, Warszawa, 2009

7. Artykuły przeglądowe polecane przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału objętego zakresem wykładu student:

WIEDZA

- zna elementy genetyki bakterii: plazmidy, horyzontalny transfer genów, (K_W01)

- zna podstawowe techniki inżynierii genetycznej i ich zastosowanie w diagnostyce molekularnej i kryminalistyce. (K_W01, KW04, K_W06)

UMIEJĘTNOŚCI

- umie przedstawić i wyjaśnić postawowe techniki biologii molekularnej stosowane w diagnostyce medycznej i kryminalistyce.(K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie możliwości wykorzystania technik inżynierii genetycznej w biotechnologii, diagnostyce chorób dziedzicznych i kryminalistyce. (K_K05, K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin pisemny składający się: z pytań wyboru i krótkiej odpowiedzi oraz zadań opartych na rysunkach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borsuk
Prowadzący grup: Piotr Borsuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.