Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`An_IV
Kod Erasmus / ISCED: 11.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza IV
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ukończenie kursu analizy matematycznej(I-III) i algebry, zainteresowanie strukturami matematycznymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Czwarta część wykładu analizy matematycznej dla studentów fizyki w zakresie studiów I-go stopnia. Wykład adresowany jest w zasadzie do studentów o bardziej teoretycznych zainteresowaniach oraz zamierzających w przyszłości podjąć studia II-go stopnia.

Pełny opis:

Wykład jest uzupełnieniem podstawowego kursu analizy matematycznej dla studentów fizyki. Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień klasycznej analizy matematycznej niezbędnych dla lepszego zrozumienia wielu działów fizyki teoretycznej. Jego

tematyka skupia się na kilku matematycznych aspektach związanych z podstawowymi równaniami fizyki matematycznej.

Szczegółowa tematyka jest ustalana przez koordynatora przedmiotu w konkretnym cyklu

Przewidywany nakład pracy studenta: 130 godzin, w tym

Uczestnictwo w zajęciach: 60 h

Przygotowanie do zajęć i zadania domowe: 40 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 30 h

Opis sporządził Wiesław Pusz, listopad 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

Podstawowa wiedza dotycząca równań różniczkowych cząstkowych,

ich specyfiki w zależności od typu (eliptyczne, paraboliczne, hiperboliczne).

Umiejętośc stosowania podstawowych technik rozwiązywania zagadnień początkowych i brzegowych.

Kompetencje społeczne:

Docenienie piękna, głębi i użyteczności abstrakcyjnych narzędzi matematycznych w opisie różnych układów i modeli fizycznych;

nabranie nawyków zdyscyplinowanego i uporządkowanego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe warunki zaliczenia znajdują się na stronie K2 przedmiotu:

https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/mod/forum/discuss.php?d=97759

zostaną także wysłane do wszystkich osób, które zapisały się na wykład.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kościelecki
Prowadzący grup: Marcin Kościelecki, Bartosz Pałuba, Jerzy Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)