Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reading basic works of quantum physics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`LPPFK
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reading basic works of quantum physics
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Znajomść materiału z podstawowych wykładów fizyki i matematyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Lektura wybranych prac autorów, którzy tworzyli podstawy fizyki kwantowej.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na lekturze i dyskusji prac niektórych autorów, którzy tworzyli podstawy fizyki kwantowej, i obejmują następujący program:

1. Planck,

2. Einstein,

3. Bohr,

4. Heisenberg, Born

5. de Broglie,

6. Schrödinger,

7. Dirac

i innych autorów (wszystkie prace w tłumaczeniu angielskim). Główny cel zajęć polega na poznaniu prac oryginalnych. Wybór kolejnych lektur będzie wynikał z przebiegu zajęć: studenci mogą podążać śladem pytań wynikłych z dyskusji i zapraszać specjalistów do udziału w zajęciach (z pomocą osoby prowadzącej).

Zajęcia wymagane do zaliczenia: podstawowe wykłady uniwersyteckie z fizyki i matematyki.

Zajęcia wymagają czynnej znajomości angielskiego.

Forma zaliczenia: udział w zajęciach i esej na stopień na temat wybranych(ej) prac(y)

Opis zaktualizował Stanisław Głazek, listopad 2021.

Ocena czasu:

Wykład = 45 godzin

Lektura w domu = 45 godzin

Praca egzaminacyjna = 20 godzin

Razem około 110 godzin

Literatura:

1. M. Planck, "The Genesis and Present State of Development of the Quantum Theory," Nobel lecture, 1918.

2. M. Planck, "Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum," Ann. Phys. 4, p.553 ff (1901); tł. ang.

3. A. Einstein, "Ueber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt," Ann. Phys. (Leipzig) 14, 132 (1905), tł. ang.

4. N. Bohr, "On the Constitution of Atoms and Molecules," Philos. Mag. 26, 1 (1913).

5. L. de Broglie, "The wave nature of the electron," Nobel Lecture, 1929.

6. E. Schroedinger, "An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules," Phys. Rev. 28, 1049 (1926).

7. P.A.M. Dirac, "The Quantum Theory of the Electron," Proc. Roy. Soc. Lond. A117, 610 (1928).

Efekty uczenia się:

Student:

0. potrafi czytać trudny tekst i analizowac treść,

1. zna treść wybranych prac Plancka, Einsteina, Bohra, de Broglie, Schroedingera, Diraca, i innych,

2. potrafi opisać własnymi słowami związki koncepcyjne między nimi,

3. zna cechy dobrej pracy naukowej,

4. korzysta w swojej nauce i pracy ze sprawdzonych wzorów,

5. posługuje się odnośnikami,

6. poprawnie cytuje literaturę.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na ocenę, termin złożenia 18 czerwca 2024.

Pierwszy wykład 27 lutego 2024.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Głazek
Prowadzący grup: Stanisław Głazek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)