Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia radiofarmaceutyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF23
Kod Erasmus / ISCED: 13.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia radiofarmaceutyków
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Pracownia obejmuje zagadnienia praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych, syntezą i kontrolą jakości radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Skrócony opis:

Kontrola jakości i wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania. Wytwarzanie radiofarmaceutyków PET. Nowoczesne metody badań analitycznych i strukturalnych: chromatografia (TLC, HPLC, GC), spektroskopia (IR i Ramana, UV-VIS, NMR, EPR, MS, spektroskopia atomowa, fluorescencyjna), pomiary radiometryczne.

Literatura:

- Welch M, Handbook of Radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications, Wiley, 2005

Materiały dostępne w dziale Publikacje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej:

- Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a Facility Details, IAEA Technical Reports Series No. 471, IAEA 2009;

- Strategies for Clinical Implementation and Quality Management of PET Tracers, IAEA 2009;

Materiały wykładowcy

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna najważniejsze pojęcia związane z wytwarzaniem i kontrolą jakości radiofarmaceutyków,

- zna poszczególne etapy wytwarzania i stosowania radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej

Umiejętności praktyczne:

- Znajomość i umiejętność wykorzystania podstaw chemii radiofarmaceutyków w fizyce medycznej,

- Znajomość zasad wytwarzania i kontroli jakości krótkich serii produktów farmaceutycznych do iniekcji,

- Umiejętność współpracy z radiochemikami i personelem diagnostycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie cząstkowych ocen za ćwiczenia, obejmujących sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych efektów pracy eksperymentalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kilian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)