Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quantum Information and Quantum Many-Body Theory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4EU-QIQMBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quantum Information and Quantum Many-Body Theory
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Basic knowledge of linear algebra and mathematical analysis; basic knowledge of quantum mechanics.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The goal of the course to provide the students with a blended learning approach to the course content on Quantum Information and Quantum Many-Body Theory. The course will consist of online lectures, group projects on suggested topics and a summer school that will take place in Copenhagen in June 2024. The course is organized within the 4EU+ collaboration. The participation in the summer school of up to 9 students will supported financially by the university.

Pełny opis:

The course will consist of three phases.

Phase 1: Online Lectures.

There will be 7/8 online lectures that will take place on Thursdays late in the afternoon. A tentative list of topics includes:

- Entanglement/non-locality. Subjects: States, measurement, tensor product, maximally entangled state, reduced states, density matrices, Bell-inequalities, Bell’s Theorem, Non-local games/protocols, entanglement measures...

- Quantum spin-system. Subjects: Spin Hamiltonians, ground states, ground state energy, free energy, thermodynamic limit, spectral gap, Heisenberg model, Lieb-Schultz-Mattis Theorem, AKLT, ...

Phase 2: group projects.

Students will be asked to work in groups on a suggested topic. Their work will be presnted in the form of a poster presentation during the summer school (see below).

Phase 3: summer school in Copenhagen.

The course will end with a in-person summer school in Copenhagen in June 2024 (tentative dates: June 24-28th). During the summe school students will participate in courses provided by world leading experts on topics that have been introduced during Phase 1. The participation in the summer school of up to 9 students will supported financially by the university.

Metody i kryteria oceniania:

The participation in the summer school and presentation of the group project. Homeworks.

Praktyki zawodowe:

None

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Napiórkowski
Prowadzący grup: Marcin Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)