Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to quantization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4ITQ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to quantization
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z listy "Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej"
Physics (Studies in English), 2nd cycle; courses from list "Topics in Contemporary Physics"
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~derezins
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

fizyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw mechaniki kwantowej i klasycznej, algebry liniowei i analizy matematycznej, a także podstawowych pojęć na temat przestrzeni Hilberta.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Różne aspekty kwantyzacji.

Pełny opis:

Zamierzam omówić różne podejścia do kwantyzacji. Wykład będzie matematycznie ścisły, ale jednocześnie elementarny. Jest naturalnym rozszerzeniem standardowego kursu z mechaniki kwantowej.

1 Kanoniczne związki komutacyjne

2. Pdstawowe typy kwantyzacji: Weyla, Kohna-Nirenberga, Wicka i anty-Wicka.

3. Stany koherentne.

4. Grupa metaplektyczna.

5. Semiklasyczna kwantyzacja.

6. Metoda WKB.

7. Feynmana całki po trajektoriach w mechanice kwantowej

8. Druga kwantyzacja

Literatura:

J.Dereziński, C.Gerard: "Mathematics of Quantization and Quantum Fields", Cambridge University Press

J.Dereziński: Introduction to quantization

http://www.fuw.edu.pl/~derezins/quantize.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: Znajomość podstaw matematycznych teorii kwantów

Umiejętności: Rozwiązywanie zadań wykorzystujących proste modele teorii kwantów

Postawa: Precyzja myślenia i dążenie do głębszego zrozumienia formalizmów teoretycznych wykorzystywanych w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium domowe, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński
Prowadzący grup: Jan Dereziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)