Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spectroscopy of atoms and molecules

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4SAM
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Spectroscopy of atoms and molecules
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Physics (Studies in English), 2nd cycle; specialization courses
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

The lecture is intended for students interested in learning methods that can be applied to study properties of atoms and molecules, in particular using laser technology. Courses required to register for the class: Quantum Mechanics I, Introduction to Optics and Condensed Matter Physics. Students are strongly encouraged to have completed courses that covered atom matter interaction and atomic and molecular structure, in particular courses: Atoms, clusters and molecules; Laser Physics.

Skrócony opis:

Lecture is taught online via Zoom: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/3173033055

Pełny opis:

Program

1. Introduction to spectroscopic methods and their relevance to modern physics.

2. Laser spectroscopy with Doppler width-limited resolution, e.g. absorption spectroscopy, ionization spectroscopy, cavity ring-down spectroscopy, optical pumping

3. Spectroscopy with frequency combs

4. Raman spectroscopy

5. Doppler-free spectroscopy and its application to laser frequency stabilization:

a. laser spectroscopy in atomic and molecular beams

b. supersonic beams

c. saturation spectroscopy

d. polarization spectroscopy

e. two- and multiphoton spectroscopy

6. Time-resolved spectroscopy

7. Mass spectroscopy

8. Terahertz spectroscopy

9. Spectroscopy in the ultracold regime:

a. photoassociation spectroscopy

b. particle loss spectroscopy

c. binding energy measurement

d. spectroscopy of atoms in optical lattices

e. quantum logic spectroscopy in ion clocks

f. fluorescence measurement

10. Application of spectroscopic methods in chemistry, medicine and technology

Literatura:

1. W. Demtröder, Spektroskopia laserowa.

2. A. Corney, Atomic and laser spectroscopy.

3. S. Svanberg, Atomic and Molecular Spectroscopy.

4. J.M. Hollas, Modern Spectroscopy.

5. Cheng Chin, Rudolf Grimm, Paul Julienne, and Eite Tiesinga, Feshbach resonances in ultracold gases, Rev. Mod. Phys. 82, 1225 (2010)

6. Kevin M. Jones, Eite Tiesinga, Paul D. Lett, and Paul S. Julienne, Ultracold photoassociation spectroscopy: Long-range molecules and atomic scattering, Rev. Mod. Phys. 78, 483 (2006)

Efekty uczenia się:

The students will be familiar with modern spectroscopic techniques utilizing laser, microwave and rf radiation and will be able to apply these techniques in their work. The student will know the basic principles of the scientific apparatuses used in spectroscopic measurements and will be able to choose a proper technique to measure the properties of atoms and molecules and interpret the results of the measurements.

Metody i kryteria oceniania:

Expected work load:

Class attendance: 30 h – 1,5 ECTS (online via Zoom https://uw-edu-pl.zoom.us/j/3173033055)

Preparation for the final exam: 30h – 1,5 ECTS

Attendance is not mandatory.

Final mark based on an oral exam or a written test exam

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Semczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Semczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)