Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty do wyboru dla doktorantów;
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
chemia
fizyka
informatyka
matematyka

Założenia (opisowo):

Algebra, Analiza I, II, III

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa dla studentów fizyki

Pełny opis:

Na kursie omówione będą elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Plan wykładu

1.Podstawowe schematy kombinatoryczne i dyskretne rozkłady prawdopodobieństwa.

2.Elementy teorii miary.

3. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność.

4. Łańcuchy Markowa.

5. Prawo wielkich liczb.

6. Rozkłady gaussowskie i centralne twierdzenie graniczne.

7. Procesy Markowa i ruch Browna

Literatura:

L.B.Koralov, Y.G.Sinai: Theory of Probability and Random Processes, 2nd ed.

D.Williams: Probability with Martingales

J.Jakubowski, R.Sztencel: Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Znajomość elementów rachunku prawdopodobieństwa

Umiejętności: Rozwiązywanie prostych zadań z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.

Postawa: Docenienie piękna, głębi i użyteczności rachunku prawdopodobieństwa, zwłaszcza w kontekscie zastosowań w fizyce.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny i ustny egzamin

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Dereziński
Prowadzący grup: Jan Dereziński, Adam Latosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)